Valtion kalastuksenhoitomaksusta kertyneitä varoja palautui Järvi-Suomeen 1,6 miljoonaa euroa

0
Kalastuskortti. Kalastuksenhoitomaksu maksaa vuodessa 24 euroa.
Pohjois-Savon ELY-keskus on jakanut Järvi-Suomen alueen kalatalousviranomaisena Hämeessä, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Pohjois-Savossa, Etelä-Savossa ja Pohjois-Karjalassa yhteensä noin 1,6 miljoonaa euroa kalastuksenhoitomaksuvaroja. Varat ovat kertyneet kalastajien maksamista valtion kalastuksenhoitomaksuista eli ns. kalastuskortista.

Järvi-Suomeen palautuneesta rahasta maksetaan noin 520 000 euroa kalavesien omistajille korvaukseksi onginnasta ja pilkinnästä. Järvi-Suomen maakuntien 97 kalastusalueelle jaetaan toiminta-avustuksina noin 725 000 euroa. Lisäksi 168 kalataloutta edistävää hanketta sai harkinnanvaraista avustusta yhteensä 386 000 euroa.

Hankeavustusta haettiin 803 000 euroa 231 eri hankkeeseen. Tukea myönnettiin vuoden 2015 haun painopisteiden mukaan erityisesti hankkeille, jotka edistävät 1) luontaisten kalakantojen monimuotoisuutta, 2) kalastusharrastusta tai 3) kalastuksen valvontaa.

Luontaisten kalakantojen tilan seurantaan ja parantamiseen myönnettiin yhteensä noin 75 000 euroa avustusta. Hankkeiden joukossa oli mm. useita uhanalaisen järvitaimenen tilaa parantavia pieniä virtavesikunnostushankkeita sekä taimenkantojen monimuotoisuutta selvittäviä geneettisiä analyysejä. Lisäksi tuettiin järvitaimenkantojen tilan seurantaa kutupesälaskennoilla ja sähkökoekalastuksilla. Kalastusharrastuksen edistämiseen myönnettiin noin 175 000 euroa. Tähän sisältyi mm. tukea noin 40 hakijalle lukuisiin kerhoihin, leireihin ja tapahtumiin, jossa lapsia ja nuoria opastetaan kalastusharrastuksen pariin. Avustuksella tuettiin myös 12 uuden veneluiskan rakentamista eri puolille Järvi-Suomea, mikä helpottaa kalastajien pääsyä kalavesille. Kalastuksenvalvontaan kohdennettiin avustuksista yhteensä noin 45 000 euroa.

Jos siis maksat valtion kalastuksenhoitomaksun, olet osaltasi tukemassa arvokasta toimintaa kalavesillä!

Katso tästä J-Pnewsin linkistä Järvi-Suomen avustusta saaneet hankkeet

…………………………………………

Mitä maksuja kalastajan pitää maksaa vielä vuonna 2015

Valtion kalastuksenhoitomaksu on veroluontoinen maksu, joka pitää maksaa aina, jos olet 18-64 -vuotias ja kalastat muutoin kuin onkimalla tai pilkkimällä, jotka ovat maksuttomia yleiskalastusoikeuksia. Vuonna 2015 kalastuksenhoitomaksu on koko vuodelle 24 euroa ja 7 vuorokaudelle 7 euroa. Maksu ei kuitenkaan vielä anna oikeutta kalastamiseen, vaan jokainen maksuvelvollinen joutuu lunastamaan lisäksi joko kalastusläänikohtaisen viehekalastusmaksun (oikeuttaa kalastamaan yhdellä vavalla, kelalla ja vieheellä, kieltoalueet pois lukien) tai vesialueen omistajan kalastusluvan (muut kalastustavat ja erityiskalastuskohteet).

Valtion kalastuksenhoitomaksusta vapautetut alle 18-vuotiaat ja 65 vuotta täyttäneet saavat kalastaa ilmaiseksi paitsi ongella ja pilkillä myös yhdellä vavalla ja vieheellä, mutta muihin kalastustapoihin hekin tarvitsevat kalaveden omistajan luvan.

Valtion kalastuksenhoitomaksuista kertyneet varat käytetään kalavesien ja kalastajien hyväksi. Vuonna 2015 maksuvaroja on käytettävissä valtakunnallisesti yhteensä noin 6,4 miljoonaa euroa. Varoista maksetaan korvaukset kalavesien omistajille, tuetaan kalatalousalueiden sekä kalastusalan järjestöjen toimintaa, myönnetään avustusta hankkeille sekä katetaan valtiolle maksun keräämisestä aiheutuneet kulut. Kalastuksenhoitomaksuvarojen käytöstä päättävät maa- ja metsätalousministeriö sekä ELY-keskukset.

Valtion kalastuksenhoitomaksun ja läänikohtaisen viehemaksun voi maksaa internetissä tai suoraan tilille. Lisätietoja Metsähallituksen nettisivuilla www.eraluvat.fi/kalastus.

Digi-terveysasema Kuusiolinna 700x

JÄTÄ KOMMENTTI