Vastaanottokeskusten turvallisuutta kartoitettiin: Kolme yksikköä suljetaan, kolmen valmistelut keskeytetään

0

Kivitipussa Lappajärvellä lienee vielä jokunen paikka vapaana (jpnews.fi)
Maahanmuuttoviraston ja Poliisihallituksen yhteisessä tiedotteessa ilmoitetaan lakkautettavista yksiköistä, ja kolmesta joden perustaminen kekeytetään. Pakolaisten tulo jatkuu edelleenkin katkeamattomana pohjoisesta ja avoinna olevat yksiköt ovat lähes täynnä.

Maahanmuuttovirasto lakkauttaa joulu- ja tammikuun aikana vastaanottoyksiköt Parikkalasta, Vantaalta ja Merikarvialta.

Parikkalassa sijaitseva vastaanottokeskus lakkautetaan keskiviikkona 9.12. Sinne majoitetut turvapaikanhakijat siirretään Savonlinnan vastaanottokeskukseen.

Vantaalla sijaitseva Ilmailutien vastaanottokeskus lakkautetaan joulukuun aikana. Turvapaikanhakijat siirretään muihin yksiköihin Vantaalla.

Merikarvialla sijaitseva vastaanottokeskus lakkautetaan tammikuun aikana. Sinne majoitetut turvapaikanhakijat siirretään Raumalle avattavaan vastaanottokeskukseen.

Lisäksi suunnitteilla olleiden Kittilän, Pellon ja Ylitornion vastaanottokeskusten valmistelut keskeytetään.

Maahanmuuttovirasto ja Poliisihallitus päätyivät kohteiden sulkemiseen yhteisen arvion perusteella.

Yksiköiden sijaintia pohdittiin jo perustettaessa, mutta ne jouduttiin avaamaan syksyllä pakon edessä, kun äkillisesti noussut turvapaikanhakijamäärä pakotti perustamaan uusia majoituspaikkoja jopa 500 päivätahdilla.

Pääkaupunkiseudulle keskukset palautettaville ja vapaaehtoisesti palaaville

Pääkaupunkiseudulle suunnitellaan kahta kotimaahansa palaavien vastaanottokeskusta.

Maastapoistamispäätöksen saaneille henkilöille perustetaan niin sanottu palautuskeskus, jonka toimintakonsepti eroaa jonkin verran muista vastaanottokeskuksista. Palautuskeskus perustetaan jonkin jo olemassa olevan yksikön yhteyteen tammikuun loppuun mennessä.

Vapaaehtoisesti ja omaehtoisesti palaaville perustetaan transit-osasto olemassa olevan yksikön yhteyteen. Toimintaa aletaan järjestää välittömästi.

Yksiköitä listattu sijainnin perusteella, laajat lakkautukset eivät mahdollisia

Poliisi on listannut Maahanmuuttovirastolle noin 30 mahdollista yksikköä, joita tulisi harkita lakkautettaviksi tai joiden turvallisuutta tulisi parantaa. Kohteet on listattu sijainnin, ei levottomuusasteen perusteella.

Poliisihallitus korostaa, että kokonaisuuden kannalta keskeistä on vaikuttaa keskusten turvallisuustilanteeseen asiakasprofiililla ja muilla turvallisuustoimenpiteillä. Pelkkä välimatka poliisilaitokseen ei voi olla ainoa peruste toimivan keskuksen lakkauttamiselle.

Laajat vastaanottokeskusten lakkautukset eivät vielä ole mahdollisia. Turvapaikanhakijoita saapuu tällä hetkellä Suomeen keskimäärin sata päivässä. Vaikka luku on laskenut alkusyksystä, ovat majoituspaikat edelleen lähes täynnä.

Lakkautuksia harkittaessa huomioidaan turvallisuuden lisäksi myös toiminnalliset ja taloudelliset faktat: voimassa olevia sopimuksia ei ole mahdollista irtisanoa äkillisesti ilman pakottavia syitä.

Turvallisuuteen panostetaan monin tavoin

Maahanmuuttovirasto ja poliisi tekevät tiivistä yhteistyötä uusia vastaanottoyksiköitä suunniteltaessa. Maahanmuuttovirasto tai yksiköiden ylläpitäjät laativat kokonaisarviot myös kaikkien toiminnassa olevien vastaanottoyksiköiden toiminnan turvallisuudesta yhdessä paikallispoliisien kanssa.

Maahanmuuttovirasto on jo parantanut vastaanottoyksiköiden ja niiden ympäristön turvallisuutta muun muassa lisäämällä vartiointia, valaistusta ja teknistä valvontaa sekä laatimalla turvapaikanhakijoille opetusmateriaalia suomalaisesta tapakulttuurista, tasa-arvosta, laeista ja uskonnonvapaudesta.

Myös poliisi käy kertomassa turvapaikanhakijoille, mitä Suomessa saa ja mitä ei saa tehdä. Lisäksi poliisi antaa muun muassa turvallisuuskoulutusta vastaanottokeskusten henkilöstölle ja osallistuu kuntien ja vastaanottokeskusten järjestämiin asukasiltoihin.

vanhat kuorma-autot tukim

JÄTÄ KOMMENTTI