Vetelin Haapajärvelle perustetaan vesioikeudellista yhteisöä

0
Vetelin Haapajärven alueen ranta-asukkaiden ja viljelijöiden aloitteen perusteella Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on laatinut kunnostussuunnitelman, joka odottaa nyt vesioikeudellisen luvan hakua.

Hanke sisältää kaksi osiota: 1) Vetelin Haapajärven peltojen tulvasuojelu ja peruskuivatus ja 2) Haapajärven alivedenpinnan nosto sekä maiseman ja virkistyskäytön parantaminen sekä riistataloudellisen kosteikon rakentaminen.

Koska osa Haapajärven alueen ongelmista aiheutuu valtion aikanaan rakentamasta Patanan tekojärvestä ja sen säännöstelystä, tavoitteena on, että valtio tulisi rahoittamaan vedennostoa sekä tulvasuojelua ja peruskuivatusta varten rakennettavat rakenteet ja rakenteiden kunnossapito jäisi paikallisille toimijoille. Rakenteiden kunnossapitoa varten hyödynsaajien on tarkoitus perustaa ns. vesioikeudellinen yhteisö, jonka jäsenet koostuvat hankkeen hyödynsaajista.

Vesioikeudellinen yhteisöä koskevat säännökset tulivat vesilakiin vuonna 2011 ja Vetelin Haapajärvelle perustettava yhteisö on ensimmäinen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella. Muuallakin Suomessa yhteisöjä on perustettu vasta muutama. Vesioikeudellisen yhteisön perustamiskokouksessa hankkeen hyödynsaajat päättävät yhteisön perustamisesta, vahvistavat yhteisön säännöt ja valitsevat yhteisölle toimitsijat tai hallituksen.

Perustamiskokous pidetään 14.8.2014. Perustavassa kokouksessa jokaisella jäsenellä on yksi ääni (vesilaki 12.luku 3§).

vanhat kuorma-autot tukim

JÄTÄ KOMMENTTI