Viikko 9 | EPSHP:n tiedote – maanantai | 10 uutta tartuntaa

0
Sairaalanmäki aluetta

Tilannetietoa Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin COVID-19-tilanteesta

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä todettiin viikonlopun aikana 26. – 28.2.2021 kymmenen (10) uutta koronavirustartuntaa. Tartunnat liittyvät osin JIK-alueen tartuntaketjuun, mutta myös muita pääkaupunkiseudulta ja Vaasasta lähtöisin olevia tartuntaketjuja esiintyy alueella. Tartuntojen kokonaismäärä sairaanhoitopiirissä on 624.

Keskussairaalassa ja alueen terveyskeskuksissa on hoidossa kaikkiaan 16 koronaviruspotilasta. Sairaalahoidon tarve on selvästi lisääntynyt, joskaan tehohoidon tarvetta ei tällä hetkellä ole.

COVID-19 -näytteitä on Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä otettu tähän mennessä kaikkiaan 80 721. Eilen tutkittiin 241 näytettä. Positiivisten näytteiden osuus viimeisen viikon aikana otetuista näytteistä on 0,9 %.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on ollut pandemian kiihtymisvaiheessa 27.11.2020 lähtien. Viime viikot tartuntatilanne on pysytellyt vakaana. Kahden edeltävän viikon aikana Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on todettu 58 uutta tartuntaa (ilmaantuvuus 30,1/100 000 asukasta). Sairastuneista 66 % on ollut edeltävästi karanteenissa. Karanteeniin on viimeisen viikon aikana määrätty n. 140 henkilöä.

Nyrkin kokous 1.3.2021

Nyrkin kokouksessa 1.3.2021 merkittiin tiedoksi Aluehallintoviraston 26.2.2021 antama päätös yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten rajoittamisesta 2. 3. – 31.3.2021.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla toimialueellaan kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset.

Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 10 (kymmenen) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta.

Määräys on voimassa 2.3.2021 – 31.3.2021.

Nyrkki suositteli noudattamaan samaa 10 henkilön enimmäismäärää myös yksityistilaisuuksissa ja uskonnollisissa tilaisuuksissa. Suositus on voimassa 31.3.2021 saakka.

Sairaanhoitopiirin alueella ei ole viime viikkoina todettu koulussa saatuja tartuntoja yläasteikäisillä, eikä myöskään koululuokkien joukkoaltistumisia. Tämän perusteella Nyrkki ei nähnyt tarpeelliseksi sitä, että yläkoulut siirtyisivät etäopetukseen hiihtoloman jälkeen. Alueen epidemiologista tilannetta seurataan tarkasti ja tilanteen muuttuessa etäopetukseen voidaan siirtyä nopeastikin. Nyrkki korostaa, että varsinaisen päätöksen etäopetukseen siirtymisestä tekee kunta tai Aluehallintovirasto (AVI) usean kunnan osalta. Aluehallintoviraston päätös on valmisteilla.

Lisäksi Nyrkki antoi suosituksen yli 12-vuotiaiden harrastustoiminnan tauottamisesta maaliskuun loppuun asti. Suositus noudattaa valtioneuvoston antamaa suositusta kiihtymisvaiheen sairaanhoitopiireille. Alle 12-vuotiaiden harrastustoiminta voi jatkua turvaetäisyydet ja hygieniakäytännöt huomioiden.


 

PTV mansikkasumppa1

JÄTÄ KOMMENTTI