Villi moottorikelkkailu aiotaan laittaa kuriin telatunnisteella!

0
(arkistokuva ei liity tapaukseen)
Moottorikelkkailu halutaan tunnistettavaan kontrolliin

Suomen luonnonsuojeluliitto vaatii pakollista telatunnistetta moottorikelkkoihin. Samalla on tiukennettava kelkan omistajan vastuuta kelkan käytöstä. Säännökset tulee toteuttaa valmisteilla olevassa maastoliikennelain uudistuksessa.

Laittoman maastoliikenteen valvominen on osoittautunut nykykeinoilla ylivoimaiseksi. Villin kelkkailun hillitsemistä on käytetty verukkeena eri puolilla maata käynnissä oleville miljoonien eurojen reittihankkeille. Reitit eivät kuitenkaan estä laitonta kelkkailua, vaan pahimmillaan levittävät ongelmat yhä uusille alueille.

Telatunnisteen avulla maastoliikennerikkomuksiin syyllistyneet kelkat voitaisiin tunnistaa jäljen perusteella.

Digi- ja kännykkäkameroiden yleistyttyä jälkien dokumentointikin on entistä helpompaa. Vaihtoehtona olisi elektroninen jäljityslaite, joka mahdollistaisi myös onnettomuustilanteissa maastossa olevan kelkan paikallistamisen avun saamiseksi.

Kelkkatunniste yhdistettynä kelkanomistajan vastuuseen hillitsisi merkittävästi rikkomuksia.

“Kelkan pitäisi olla omistajansa vastuulla, liikkuu sillä kuka hyvänsä. Nykyisin kelkan omistaja voi vetäytyä vastuistaan väittämällä ettei tiedä, kuka hänen kelkallaan on ajellut”, sanoo Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Risto Sulkava.

Luvaton ajelu esimerkiksi kotkanpesillä, suojelualueilla, pihoilla ja taimikoissa ei ylitä uutiskynnystä eikä useimmiten tule edes viranomaisten tietoon.

Pakollista telamerkintää esitettiin jo edellisessä maastoliikennelain uudistuksessa vuonna 1995, mutta esitys kariutui.

Merkintäpakosta luopumista perusteltiin muun muassa sillä, että tunniste ei näkyisi kaikissa keliolosuhteissa.

”Ympäristöministeriö suhtautuu penseästi tunnisteeseen.

Valvontamenettelyä ei sen mukaan kannata perustaa pienen, lakia rikkovan vähemmistön vuoksi.

Salliva suhtautuminen maastoliikennerikkomuksiin ja leväperäinen valvonta eivät tue valistustyötä. Moottorikelkkojen ja mönkijöiden käyttörajoitukset tunnetaan huonosti – haitankärsijöiden vahingoksi”, toteaa SLL:n hallituksen jäsen Tuire Laurinolli.

Kelkkatunnisteeseen perustuva valvonta vastaisi tieliikenteen automaattista valvontaa, johon liittyviä muutoksia tehtiin vuonna 2006 rikesakkolakiin.

Maastoliikennelain toimeenpano ja sen noudattamisen ylin valvonta kuuluu ympäristöministeriölle.

Moottorikäyttöisten ajoneuvojen käyttämistä maastossa valvovat poliisi, tulli- ja rajavartiolaitos sekä valtion mailla Metsähallitus.

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI