Vimpeli nostamassa tuloveron 22,25 prosenttiin – sanoutuu irti yhteistoimintasopimuksista myös terveys- ja sosiaalipalvelujen osalta

0

Vimpelin kunnanhallitus kokousti maanantaina ja päätti esittää kunnanvaltuustolle, että Vimpelin tuloveroprosentiksi vahvistettaisiin 22,25 % kunnanvaltuusto aikaisemman päätöksen mukaisesti. Hallitus esittää myös, että kunta irtisanoo yhteistoimintasopimukset Alajärven kanssa myös terveys- ja sosiaalipalvelujen sekä rakennus- ja ympäristöpalvelujen osalta.

Alajärvi,Soini,Vimpeli kutayhteistyössä rakennus- ja ympäristölautakuntaa hallinnoi Vimpelin kunta ja perusturvalautakuntaa hallinnoi Alajärven kaupunki.

Edellä mainittujen yhteistyökuntien valtuustojen päätöksillä alueen lautakuntien yhteistoimintasopimukset ovat lähes kaikki päättyneet isäntäkuntien sanoessa sopimuksen irti.

Jäljelle on jäänyt Vimpelin kunnan hallinnoiman rakennus- ja ympäristölautakunnan sopimus Soinin ja Vimpelin kunnan välille, Alajärven kaupunki on sanonut sopimuksen omalta osaltaan irti 26.10.2015. Lisäksi voimassa on edelleen perusturvalautakunnan sopimus Alajärven ja Vimpelin välillä, jonka Soini on sanonut irti 26.10.2015.

Yhteistoiminta-alueen yhteislautakuntarakenteeseen perustuvan toiminnan päätyttyä on Vimpelin hallituksen mielestä selkeintä irtisanoa vielä jäljellä olevat sopimukset vuoden 2015 aikana. Sillä sopimukset on tehty aikanaan kolmen osapuolen välille ja uudet sopimukset tulisi joka tapauksessa tehdä uutta muuttunutta tilannetta vastaavaksi. Sopimusten irtisanomisaika on yksi vuosi ja irtisanomisen tapahtuessa vuoden 2015 aikana, sopimus päättyy vuoden 2016 loppuun mennessä.

Paras- lainsäädännön ollessa edelleen voimassa, Vimpelin kunnan on huolehdittava vuoden 2016 aikana siitä, että perusturvan toiminta on järjestetty Vimpelissä Paras- lainsäädännön mukaisesti 1.1.2017. Lainsäädännön mukaan perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palvelut on järjestettävä laajemman asukaspohjan omaavalla alueella.

Järvi-Pohjanmaan yhteistyösopimusten mukaan, jos jokin kunta irtaantuu sopimuksesta tai sopimus purkaantuu, henkilöstö siirretään liikkeenluovutusta koskevien määräysten mukaisesti vastaavia tehtäviä hoitamaan ryhtyvälle toiselle organisaatiolle.

Kunnanhallitus keskusteli asiasta ja keskustelun pohjalta kunnanjohtaja Anita Paavola teki hyväksytyn päätösesityksen.

Jossa kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle että kunnanvaltuusto irtisanoo Järvi-Pohjanmaan rakennus- ja ympäristölautakunnan sekä perusturvalautakunnan sopimuksen vuoden 2015 aikana, jolloin sopimus päättyy viimeistään 31.12.2016.

Perusturvalautakunnan osalta kunnanhallitus toteaa, että Soinin kunnanvaltuuston sanottua irti perusturvan sopimuksen 9.2.2015 tulee nykymuotoinen sopimus sanoa irti myös Vimpelin kunnan osalta, koska sopimus on tehty aikanaan kolmen osapuolen välille. Paras- lainsäädännön ollessa edelleen voimassa Vimpelin kunta jatkaa sopimusneuvotteluja Paras-puitelain mukaisen sopimuksen aikaansaamiseksi. Vimpelin kunnan on huolehdittava vuoden 2016 aikana siitä, että perusturvan toiminta on järjestetty Vimpelissä Paras- lainsäädännön mukaisesti 1.1.2017. Lainsäädännön mukaan perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palvelut on järjestettävä laajemman asukaspohjan omaavalla alueella.

JÄTÄ KOMMENTTI