Vimpeli tasapainottaa talouttaan

0
Vimpelin Saarikenttä ja kunnantalo

Vimpelin kunnanhallitus päätti kokouksessaan 25.5. muun muassa seuraavaa:

Talouden tasapainottamisohjelma 2020

Kunnanhallitus päättää, että talouden tasapainottamisohjelman I vaihe on sisällöltään seuraava:

  • Kaikki hallintokunnat osoittavat vuoden 2020 talousarviosta vähintään seuraavan suuruiset menojen vähennykset:

Vähennyksen jakautuminen hallintokunnittain:

tekninen > vähintään 56 673,36 euroa

vapaa-aika > vähintään 2 572 euroa

yleishallinto > vähintään 12 859 euroa

Tämä summa vastaa koko henkilöstön kahden viikon lomautuksesta kertyvää vastaavaa summaa 72 000 euroa.

Suunnitelma menojen vähentämisestä esitetään viimeistään toukokuun loppuun mennessä kunnanhallitukselle. Suunnitelman tulee sisältää myös menon vähennyksen vaikutus tuotettavaan palveluun.

Suunnitelmaan voi sisältyä myös työsopimuslain 5. luku 2 § 2. mom. ja kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 7. luku 30 § 3. mom. mukaisia sopimuksia lomautuksesta.

  • Esimies ja työntekijä suunnittelevat vuosilomien pitämisen siten, että lomapalkkavelka ei kasva edellisen vuoden tilinpäätökseen verrattuna (23 014,90 euroa), jolloin vanhoja lomia voi olla vuodenvaihteessa 2020-2021 pitämättä pääsääntöisesti enintään 8 päivää
  • Avoimeksi tulevien virkojen ja toimien täyttäminen tarkastellaan jokainen erikseen sen selvittämiseksi, voidaanko viran tai toimen tehtävät hoitaa sisäisin järjestelyin
  • Ylitöitä tehdään vain esimiehen määräyksestä.

 Hyväksyttiin.


 

JÄTÄ KOMMENTTI