Vimpeli valitsi HTM Anita Paavolan hoitamaan hallinto- ja talousjohtajan viransijaisuutta

0
TALO SAI UUDEN ISÄNNÄN TÄNÄÄN!

Vimpelin kunnanhallitus kutsui kaikestaan 12 hakijasta haastatteluun neljä henkilöä. Kuulemisen jälkeen hallituksen asettama työryhmä suoritti hakijoiden haastattelun ja ilmoitti HTM Anita Paavolan täyttävän parhaiten hakukriiterit.

Kunnanhallitus päätti haastattelutyöryhmän ehdotuksen mukaisesti ja työryhmän esittämillä perusteilla valita hallinto- ja talousjohtajan viransijaiseksi hallintotieteiden maisteri Anita Paavolan. Samalla kunnanhallitus päätti ottaa Anita Paavolan työsuhteeseen hallinto- ja talouspäällikkö -nimikkeellä 1.9.2014 lukien hallinto- ja talousjohtajan virkavapauden alkamisajankohtaan saakka. Valitun on esitettävä vielä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen palvelussuhteen alkamista.

Haastattelun suoritti työryhmä, johon kuuluivat kunnanhallituksen puheenjohtaja Hannu Takala, kunnanhallituksen jäsen Tiina Koivuniemi ja kunnanjohtaja Juhani Laasanen.

JÄTÄ KOMMENTTI