Vimpelin kunnanhallituksen päätöksiä

0
Vimpelin kunnantalo

Vimpelin kunnanhallitus päätti kokouksessaan 2.11. seuraavasti:

 

Tuloveroprosentti vuodelle 2021

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2021 tuloveroprosentiksi päätetään 22,25 %.

Perustelut: Kuntalain taloutta koskevia säännöksiä on muutettu uudessa kuntalaissa. Muun muassa alijäämän kattamisvelvollisuutta koskevaa sääntelyä on tiukennettu. Erityisesti konserninäkökulmaa on korostettu kunnan toiminnan ja talouden suunnittelussa ja raportoinnissa. Kunnalla on taseessa alijäämää n. 1,4 milj. euroa, joka tulee kattaa viimeistään vuoden 2023 tilinpäätöksessä.

Konsernitasolla tarkasteltuna talouden suunnittelu ja konserniohjaus vaativat erityistä huomiota.

Perustetta tuloveroprosentin laskemiselle ei ole.

Hyväksyttiin.

Kiinteistöveroprosentit vuodelle 2021

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Vimpelin kunnan kiinteistöveroprosentit vuodelle 2021 hyväksytään seuraavasti:

  • Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,10 %
  • Vakituisten asuntojen kiinteistöveroprosentti 0,65 %
  • Muu kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,30 %
  • Rakentamattomien tonttien (kaava-alueella) kiinteistöveroprosentti 3,00 %
  • Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0,00 %
  • Voimalaitosten veroprosentti 3,10 %

Perustelut: Kuntalain taloutta koskevia säännöksiä on muutettu uudessa kuntalaissa. Muun muassa alijäämän kattamisvelvollisuutta koskevaa sääntelyä on tiukennettu. Erityisesti konserninäkökulmaa on korostettu kunnan toiminnan ja talouden suunnittelussa ja raportoinnissa. Kunnalla on taseessa alijäämää n. 1,4 milj. euroa, joka tulee kattaa viimeistään vuoden 2023 tilinpäätöksessä.

Konsernitasolla tarkasteltuna talouden suunnittelu ja konserniohjaus vaativat erityistä huomiota.

Perustetta kiinteistöveroprosenttien laskemiselle ei ole.

Hyväksyttiin.

Vieresniemen kehittämishanke / väliaikaisrahoitus SF-Caravan Vieresniemi ry

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunta myöntää SF-Caravan Vieresniemi ry:lle väliaikaisrahoituksen Vieresniemen kehittämishanke -hankkeen toteuttamista varten ja hyväksyy oheismateriaalina olevan velkakirjan.

Hyväksyttiin.

RoboCont-hankkeen kuntarahoitusosuus

Kunnanhallitus päättää, että Vimpelin kunta osallistuu RoboCont -hankkeen kuntarahoitukseen siten, että Vimpelin maksuosuus on 2000 euroa, mikäli muut kunnat tekevät vastaavan päätöksen. Kuntarahoitusosuus kirjataan kustannuspaikalta Projektit.

Hyväksyttiin.

Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (ns. Tiedonhallintalaki)

Kunnanhallitus nimeää tiedonhallintalain toteutuksesta vastaavaan työryhmään hallinto- ja talousjohtajan, hallintosihteerin (yleisen hallinnon asiakirjat ja keskusarkistonhoito) sekä teknisen toimen toimistosihteerit (teknisen toimen, ympäristötoimen, rakennusvalvonnan ym. asiakirjat). Työryhmä kutsuu tarvittaessa muita asiantuntijoita tehtävän suorittamista varten.

Hyväksyttiin.

Selvitys tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esitettyihin huomautuksiin

Kunnanhallitus hyväksyy valmistelutekstissä esitetyt selvitykset tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esitettyihin huomautuksiin ja esittää selvitykset kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Hyväksyttiin.

Poistosuunnitelma

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle poistosuunnitelman hyväksymistä.

Hyväksyttiin.

Kiinteistönluovutusilmoitukset

Kunnanhallitus päättää, että kunta ei käytä etuostolain perustein etuosto-oikeutta 26.10-1.11.2020 toteutuneissa kiinteistökaupoissa.

Hyväksyttiin.

MUUT ASIAT

Patrik Itäniemi esitteli kunnanhallitukselle nuorisovaltuuston tekemän kyselyn tulokset koskien nuorisotilan käyttöä ja nuorten harrastuksia ja niihin liittyviä toiveita.

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS

Kunnanjohtaja Sam Leijonanmieli kertoi valmistelussa olevista asioista sekä pandemiatilanteesta tällä hetkellä.


 

 

 

 

 

vanhat kuorma-autot tukim

JÄTÄ KOMMENTTI