Vimpelin kunnanhallituksen päätöksiä, osittain

0

Vimpelin kunnanhallitus päätti kokouksessaan 11.3. mm. seuraavaa:

Lausunto Iso Saapasnevan tuulipuiston osayleiskaavan oas ja ympäristövaikutusten arviointisuunnitelmasta, Lappajärvi

Vimpelin kunnanhallituksella ei ole kommentoitavaa liittyen Lappajärven kunnan pyytämään lausuntoon. (Iso Saapasnevan tuulivoimapuiston osayleiskaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma).

Hyväksyttiin.

Hietojanlahden kunnostushankkeen käynnistäminen

Vimpelin kunnanhallitus esittää valtuustolle, että

  1. Hietojanlahden kunnostushankkeen suunnitelma hyväksytään suunnitteluun tarvittavien määrärahojen ja lupahakemuksen osalta siten, että vuoden 2019 teknisen lautakunnan talousarvioon lisätään hanketta varten 4000 euroa. Määräraha katetaan tarvittaessa lainanotolla.

Vuoden 2020 talousarvion käsittelyn yhteydessä varataan lupahakemuksen jättämistä varten 10 000 euron määräraha.

2. Hankkeen toteutukseen tarvittavien määrärahojen osalta varataan toteutusvuodelle investointiosan talousarvioon 200 000 euron määräraha, jossa Vimpelin kunnan osuus 100 000 € ja Elyn avustus 100 000 euroa.

3. Hanke toteutetaan, mikäli Vimpelin kunta saa ELY-keskuksen myöntämän 50 % tuen.

Hyväksyttiin.

Nuorisoaloite / Vimpelin keskustan läheisyyteen koirapuisto

Vimpelin kunnanhallitus esittää valtuustolle, että

1.Vimpelin kuntaan rakennetaan koirapuisto kiinteistölle

2.Koirapuiston perustamiseen varataan 10000 €:n määräraha vuoden
2019 talousarvion investointiosaan. Määräraha katetaan tarvittaessa lai-
nanotolla.

3.Hanke pyritään toteuttamaan kevään/kesän 2019 aikana.

Ehtoina hankkeelle on leader-rahoituksen saaminen ja että nuorisoval-
tuusto laatii hankkeelle toimintasuunnitelman, sisältäen: hankkeen aika-
taulu, toteutus sekä yhteistyökumppanien hankinta koirapuiston raken-
tamiseen ja rahoituksen edellyttämää yksityisen rahan hankintaa varten.

  1. Valtuuston hyväksyttyä hankkeen tehdään maanomistajien kanssa kirjal-
    liset sopimukset alueen käytöstä.

Hyväksyttiin ja nimettiin hankkeen vastuuviranhaltijaksi ympäristösihteeri Kirsi Syynimaa.

Vimpelin kunnan ympäristötilinpäätös 2018

Merkitään tiedoksi.

Hyväksyttiin

Teknisen lautakunnan tilinpäätös ja toimintakertomus v. 2018

Merkitään tiedoksi.

Hyväksyttiin.

Rakennustoimikunnan asettaminen

Hyväksyttiin ja nimettiin luottamushenkilöedustajaksi ja toimikunnan puheenjohtajaksi kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja Martti Lassila. Varapuheenjohtajaa ei nimetty.

Aloite viemärilinjan rakentamisesta Viitaniemeen

Kunnanhallitus päättää, että kunta ei lähde tässä vaiheessa rakentamaan viemärilinjaa Viitaniemeen. Asia otetaan uudelleen esille, mikäli halukkaita liittyjiä ilmoittautuu lisää niin, että rakentaminen voidaan tehdä kustannustehokkaasti.

Hyväksyttiin.

Kauppakirjan hyväksyminen / Särkisen Perhekoti Oy

Kunnanhallitus hyväksyy kauppakirjan Vimpelin kunta / Särkisen Perhekoti Oy.

Hyväksyttiin.

Vuoden 2019 kulttuuriavustukset

Kunnanhallitus päättää myöntää kulttuuriavustuksia seuraavasti:

 

– Asko Ranta-aholle                                                         200 euroa

  • Sääksjärven Työväenyhdistys KIPINÄ ry:lle                 700 euroa
  • Vimpelin 4H – yhdistys ry:lle                                       4400 euroa
  • Eläkeliiton Vimpelin yhdistykselle                                  700 euroa
  •  Eveliina Lindberg                                                           500 euroa
  •  Vimpeli-Seura ry                                                          1000 euroa

Yhteensä 7500 euroa.

Loppuosa määrärahasta jätetään jakamatta ja sen käytöstä päätetään myöhemmin.

Hyväksyttiin.

Esteellisinä poistuivat Martti Lassila, Marja-Leena Laakso, Yrjö Koivukoski ja Anita Ammesmäki. Puheenjohtajaksi tämän pykälän käsittelyn ajaksi valittiin Marko Timo.

Vuoden 2019 eduskuntavaalien ja europarlamenttivaalien ulkomainonta

Kunnanhallitus päättää, että vuoden 2019 vaalien ulkomainonta saadaan aloittaa kunnan hallinnassa ja määräysvallassa olevilla alueilla viikkoa ennen ennakkoäänestyksen aloittamista eli eduskuntavaaleissa keskiviikkona 27.3.2019 ja europarlamenttivaaleissa 8.5.2019. Vimpelin kunnan omistamalla alueella ulkomainonta sallitaan Nuorisotalon edustalla kunnan omistamassa mainostelineessä. Telineiden asennuksesta vastaa tekninen toimi. Mainostelineistä varataan kullekin ehdokkaita asettaneelle ryhmälle julistetilaa, jonka sijainti määräytyy vasemmalta oikealle samassa järjestyksessä kuin ehdokkaan asettaneiden ryhmien numerot ovat ehdokaslistojen yhdistelmässä.

Hyväksyttiin.

Kunnanjohtaja / virkavaalin vahvistaminen

Kunnanhallitus päättää vahvistaa kunnanjohtajan virkavaalin.

Hyväksyttiin.

Kunnanjohtaja Sami Gustafsson poistui esteellisenä.

 

 

JÄTÄ KOMMENTTI