Vimpelin kunnanhallituksen päätöksiä, valikoidusti

0
Vimpelin Saarikenttä ja kunnantalo

Vimpelin kunnahallitus päätti kokouksessaan maanantaina 25.3. seuraavaa:

Tilinpäätös 2018 ja toimintakertomus vuodelta 2018

Kunnanhallitus päättää tilikauden -503.010,33 euron tuloksen käsittelystä seuraavaa:

 1. tilinpäätösvuoden 2018 alijäämä -503 010,33 € siirretään aikaisempien
  vuosien yli-/ali jäämätilille,
 2. allekirjoittaa vuoden 2018 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintar-
  kastajan tarkastettavaksi,
 3. antaa valtuudet mahdollisten teknisten korjausten tekemiseen
  toimintakertomusosaan ja
 4. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edel-
  leen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.

Hyväksyttiin.

Vimpelin kunnan hankintaohje

Kunnanhallitus lähettää hankintaohjeluonnoksen tekniselle lautakunnalle lausunnon antamista varten.

Hyväksyttiin.

Esitykset 6.12.2019 myönnettävistä kunniamerkeistä

Kunnanhallitus päättää tehdä esityksensä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle niistä henkilöistä, joille esitetään 6.12.2019 myönnettäväksi kunniamerkkiä.

Hyväksyttiin.

Viranhaltijapäätösten tiedottaminen kunnanhallitukselle

Kunnanhallitus merkitsee viranhaltijapäätöksen tiedoksi, eikä käytä siihen otto-oikeutta.

Hyväksyttiin.

Kiinteistönluovutusilmoitukset

Kunnanhallitus päättää, että kunta ei käytä etuostolain perustein etuosto-oikeutta 13.-24.3.2019 toteutuneissa kiinteistökaupoissa.

Hyväksyttiin.

Ilmoitusasiat

Merkitään tiedoksi.

Hyväksyttiin.

Muut asiat

Keskusteltiin vuokra-asuntoasioista.

Kunnanjohtajan katsaus

Kunnanjohtaja Sami Gustafsson antoi katsauksen ajankohtaisista meneillään olevista valmistelussa olevista asioista, jotka liittyivät kunnan markkinointiin, markkinointisuunnitelman valmisteluun, kesän tapahtumiin ja valmistelussa oleviin investointihankkeisiin.

Intervalliosaston korjaus / vakuutusvaihtoehdot

Intervalliyksikkö on toiminut väistötiloissa Järviseudun sairaalassa heinäkuun puolesta välistä 2018 lukien.

Intervalliosastolla ilmeni sisäilmaongelmia vuoden 2018 keväällä ja kiinteistössä tehtyjen vakuutusyhtiön vaatimien purku- ym. selvitysten jälkeen, lopullisessa raportissa joulukuussa, selvisi, että ongelmat johtuvat v. 2015 peruskorjauksen ja uudisrakentamisen yhteydessä sattuneesta putken rikkomisesta. Työn tehneen yrityksen edustajat ovat kiistäneet vastuunsa nyt ensivaiheessa.

Vakuutusmeklariliike Ahjomeklarit (edustaa ja avustaa kuntaa vakuutusasioissa) on selvittänyt kunnan vakuutuksista ja rakennukseen tehdyistä selvityksistä, mitkä vaihtoehdot on lähteä saamaan intervalliosaston tilat takaisin palvelutuotannon käyttöön mahdollisimman nopealla aikataululla.

Rakentamistoimikunta piti 25.3.2019 klo 13.00 puhelinpalaverin, jossa vakuutusmeklariliike Ahjomeklarit selvitti vakuutusten osalta vaihtoehtoja, miten asiassa voidaan edetä:

Vaihtoehdot:

1.Kunta hakee kunnan omasta omaisuusvakuutuksesta Vakuutusyhtiö If:ltä kiinteistön osalta korvausta sekä keskeytysvakuutuksesta väistön  palvelutuotannolle aiheutuneet kustannukset. Kunta voi aloittaa kiinteistön korjauksen välittömästi. Kunta tekee vahingonkorvausvaatimuksen YIT:lle ja etenee tarvittaessa asian kanssa oikeudelliseen ratkaisuun saakka.

2. Kunta tekee vahingonkorvausvaatimuksen YIT:lle ja odottaa mahdollista päätöstä, jonka jälkeen korjauksessa voidaan edetä.

Valmistelija: Tekninen johtaja Ville Karjalainen, ville.karjalainen(at)vimpeli.fi, 040-6517 191, Hallinto- ja talousjohtaja Seija Kinnunen, seija.kinnunen(at)vimplei.fi, 040-1495  719.

Kunnanhallitus päättää, että asiassa edetään vaihtoehdon 1 mukaan:

– Kunta hakee kunnan omasta omaisuusvakuutuksesta Vakuutusyhtiö If:ltä kiinteistön osalta korvausta sekä keskeytysvakuutuksesta väistön  palvelutuotannolle aiheutuneet kustannukset

– Tekninen toimi voi aloittaa kiinteistön korjauksen välittömästi ja kustannusten osalta asia viedään määräraha-asiana huhtikuun kunnanvaltuuston kokoukseen

– Kunta tekee vahingonkorvausvaatimuksen YIT:lle ja etenee tarvittaessa asian kanssa oikeudelliseen ratkaisuun saakka.

Hyväksyttiin.

 

JÄTÄ KOMMENTTI