Vimpelin kunnanhallitus esittää kahden kyläkoulun sulkemista!

0
Vimpelin kunnanhallitus kokousti maanantaina ja päätti esittää valtuustolle Rantakylän ja Sääksjärven kyläkoulujen lakkautamista 1.8.2015 lukien. Myös kunnan tulovero päätettiin nostaa 22 prosenttiin.

Hallitus hyväksyi kunnanjohtaja päätösehdotukset:

– että Rantakylän ja Sääksjärven koulujen ylläpitomäärärahat varataan vain ajalle 1.1-31.7.2015, sivistyslautakunnan esityksen mukaisesti.

– että sivistyslautakunnan esityksen mukaisesti Rantakylän ja Sääksjärven koulujen toiminta lakkaa 1.8.2015, josta lukien toiminta siirtyy Aapiskujan koululle.

Sääksjärven koulun lakkauttamisesta joutui hallitus käymään äänestyksen, jonka puheenjohtajan ääni ratkaisi.

Hallitus päätti myös esittää valtuustolle tuloveroprosentin korotusta puolella prosenttiyksiköllä.

Kunnanhallitus hyväksyi yksimieleisesti Martti Lassilan kokouksessa tekemän maltillisemman esityksen kiinteistöveroiksi vuodelle 2015.

Verot olisivat Lassilan esityksessä seuraavan suuruiset:

Yleinen 1,3 %

Asunnot 0,55 %

Muu kuin vakituinen asuinrakennus 1,15 %

Rakentamattomien tonttien (kaava-alueella) 3,0 %

Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0,00 %

.

Lisäksi kunnanhallitus merkitsi tietoonsa saatetuksi palvelurakennetyöryhmän esityksen arvioidusta kustannussäästöstä teknisen toimen ja perusturvan kehittämistoimenpiteiden johdosta koko Järvi-Pohjanmaan alueella. Arvioidut kustannussäästöt tulisivat olemaan yhteensä 2 – 2,4 miljoonaa euroa. Palvelurakennetyöryhmä jatkaa edelleen työskentelyä.

Herranen lounas maaliskuu700x

JÄTÄ KOMMENTTI