Vimpelin kunnnanhallitus – tilinpäätös ja erityistoimivaltuudet kunnanjohtajalle

0
Vimpelin Saarikenttä ja kunnantalo

Vimpelin kunnanhallitus päätti kokouksessaan 30.3. muun muassa seuraavaa:

Tilinpäätös 2019

Kunnanhallitus päättää esittää tilikauden 2019 tuloksen -1.154.485,45 € käsittelystä seuraavaa:

 1. tilinpäätösvuoden 2019 alijäämä 1.154.485,45 € siirretään aikaisempien
  vuosien yli-/ali jäämätilille,
 2. allekirjoittaa vuoden 2019 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintar-
  kastajan tarkastettavaksi,
 3. antaa valtuudet mahdollisten teknisten korjausten tekemiseen ja
 4. saattaa tilinpäätöksen 2019 ja toimintakertomuksen 2019, joka sisältää esityksen tilikauden tuloksen käsittelystä, tarkastuslautakunnalle ja edelleen kunnanvaltuustolle käsiteltäväksi.
 Hyväksyttiin.

Erityistoimivallan käyttöönotto

Kunnanhallitus päättää ottaa erityistoimivallan käyttöön välittömästi seuraavalla tavalla:

 • Kunnanjohtaja käyttää Vimpelin kunnan hallintosäännön määrittelemästä toimivallasta poiketen kunnanhallituksen päätösvaltaa peruspalvelujen turvaamiseksi ja häiriötilanteen normalisoimiseksi, milloin asia koskee toimenpiteiden yhteensovittamista eri toimialueiden välillä, taloudellisten resurssien tai henkilöstöresurssien suuntaamista, tiedottamista tai muuta häiriötilanteen hoitamiseksi välttämätöntä päätöstä
 • Kunnanjohtaja päättää lyhytaikaisen lainan ottamisesta kuntatodistuslainan sijaan tai lisäksi, mikäli se rahamarkkinatilanteen vuoksi on välttämätöntä maksuvalmiuden turvaamiseksi. Valtuus enintään kunnanvaltuuston talousarviossa hyväksymän kuntatodistuslainojen enimmäismäärään saakka.
 • Tämä erityistoimivalta otetaan käyttöön Vimpelin kunnassa korona-viruksen aiheuttamassa häiriötilanteessa ja tarvittaessa valtioneuvoston määrittelemissä poikkeusoloissa.
 • Kunnanjohtaja tekee häiriötilanteiden ja poikkeusolojen aikaiseen toimivaltaansa kuuluvat päätökset häiriötilanteiden aikaisessa kunnan johtoryhmässä johtoryhmän jäsenen tai kokoukseen osallistuvan asiantuntijan esittelystä.
 • Päätökset tehdään viranhaltijapäätöksinä ja päätökset raportoidaan kunnanhallitukselle sähköpostitse. Päätökset julkaistaan kunnan nettisivuilla, mikäli ne eivät ole Julkisuuslain 24.1 §:n kohtien 7 ja 8 mukaisesti salassa pidettäviä.
 • Erityistoimivallan käyttämisen lakkaamisesta päättää kunnanhallitus erikseen.

Tämä päätös annetaan tiedoksi kunnanvaltuustolle.

Hyväksyttiin.

Merkittiin, että kunnanjohtaja Sam Leijonanmieli poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

 Kunnan liikehuoneistot / yrittäjien tukeminen poikkeusoloissa

Kunnanhallitus päättää, että ent. Siwan kiinteistössä ja ent. osuuskaupan tiloissa sekä Järviseudun sairaalan tiloissa toimiville yksinyrittäjille, jotka ovat kunnalla vuokralla ja joiden toimiala perustuu lähikontaktissa tuotettuun asiakaspalveluun tai anniskeluun,

– voidaan yrittäjän hakemuksesta myöntää maksuaikaa vuokran maksuun ajalta 1.3.2020 – 30.6.2020 enintään vuoden 2021 loppuun saakka.

– hakemus toimitetaan vapaamuotoisena hakemuksena, johon on lyhyesti selvitetty, millä tavalla poikkeusolot ovat vaikuttaneet yrityksen palvelutilauksiin ja siten vaikuttaneet heikentävästi yrityksen tulonmuodostukseen sekä yrittäjän oma suunnitelma maksuohjelmaksi, mikäli se on tiedossa.

– maksusuunnitelmaan voidaan tehdä muutoksia ja maksuaikaa voidaan tarvittaessa pidentää kunnanjohtajan päätöksellä.

– maksuaikajouston ajalta ei peritä viivästyskorkoa, eikä ryhdytä perintätoimiin.

Hyväksyttiin.

 

 

 

 

JÄTÄ KOMMENTTI