Vimpelin kunta hakee valtiolta avustusta 1,5 miljoonaa euroa

0
Kunnanhallitus päättää hakea harkinnanvaraista rahoitusavustusta 1.500.000 euroa.

Vimpelin kunnan tilinpäätös vuodelta 2012 oli negatiivinen 1,6 miljoonaa euroa  ja vuoden 2011 tilinpäätös oli negatiivinen 1,3 miljoonaa. Taseeseen on kertynyt alijäämää 2,8 miljoonaa euroa. Kuluvan vuoden talousarvio on positiivinen 80000 euroa. Tämän hetken ennusteen mukaan tulos tulee olemaan kuluvan vuoden tilinpäätöksessä negatiivinen.

Kunnan taloustilannetta vaikeuttaa perusturvan ja sivistystoimen kustannusten poikkeuksellisen voimakas kasvu. Kustannukset kasvoivat vuodesta 2009 – 2012 yhteensä 1.897.942 euroa. Kasvu oli suurinta hoito- ja hoivapalveluissa 971.320 euroa (36 %) sekä perhepalveluissa 178.555 euroa (50 %) sekä perusopetuksessa 238.912 euroa (9 %) ja päivähoidossa 204.304 euroa (17%). Kokonaisuudessaan kaikkien yhteislautakuntien menot kasvoivat vuosina 2009 – 2012 yhteensä 2.091.969 euroa.

Menokehityksen lisäksi, verotilityksien kehitys on ollut Vimpelissä negatiivinen jo vuodesta 2009, jolloin tilityksiä saatiin -642.715 euroa vähemmän. Vuonna 2010 verotuloja tuli vuoteen 2009 verrattuna 287.526 euroa enemmän. Vuonna 2011 verotuloja tilitettiin 3.247 euroa vähemmän kuin vuonna 2010. Vuonna 2012 verotuloja tilitettiin -386.909 euroa vähemmän kuin vuonna 2011. Näin ollen vuonna 2009 tullutta tilitysvajetta ei ole saatu kurottua kiinni ja tämä lisäksi kunnan menot ovat kasvaneet vuosina 2009 – 2012 keskiarvolla 5,6 %.

Verotulojen tilityksien vaje ja perusturvan ja sivistystoimen kustannusten voimakas kasvu on aiheuttanut sen, että vajeen kattamiseksi kunnanhallitus päätti maanantain kokouksessaan hakea harkinnanvaraista rahoitusavustusta.

JÄTÄ KOMMENTTI