VIMPELIN TILIKAUDEN 2016 TULOS LIKI 1.5 MILJOONAA PLUSSALLE!

0

Kunnanhallitus käsitteli tilinpäätöksensä maanantain kokouksessa (27.3.) ja päätti allekirjoittaa tiliasiakirjat ja jättää ne seuraavaksi tilitarkastajien tutkisteluun. Tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen tilinpäätöstieto siirtyy edelleen valtuuston tutkittavaksi 19.6.2017.

 

Vimpelin kunnan vuoden 2016 tilikauden tulos on ylijäämäinen 1.482.845 euroa. Tämän menneen vuoden ylijäämäisen tuloksen ansiosta Vimpelin taseen alijäämä supistui  710.777 euroon.

Vimpelin kunnan ylijäämäistä tulosta selittää toimintatuottojen kasvu ja toimintakulujen lasku. Vimpelin kunnan toimintatuotot olivat vuonna 2016 yhteensä 2.004.205 euroa. Laskua edelliseen vuoteen 178.297 euroa.
Toimintakulut vuonna 2016 olivat -18.441.978 euroa. Toimintakulut ovat 41.668 euroa pienemmät kuin vuonna 2015.
Toimintakulujen huomattavaan laskuun on taustana erityisesti perusturvan ja sivistystoimen toiminnan rakenteelliset muutokset.

 

 

  TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISET TUNNUSLUVUT VUONNA 2016 OVAT:  

 

  Tilikauden tulos on ylijäämäinen 1.482.845 euroa.

  Toimintakate eli toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus on -16.437.773 euroa.

  Vuosikate vuonna 2016 on 2.351.103 euroa.

  Vimpelin kunnan lainakanta oli vuoden 2016 lopussa 10,6 milj e. eli 3.505 e/asukas.

  Investointien kokonaiskustannus oli 0,5 milj. euroa.

Merkittävimmät investoinnit vuonna 2016

Vuoden 2016 merkittävimmät investoinnit liittyivät vesi- ja viemärilaitoksen saneeraukseen. Vimpelin kunnan investoinnit vuonna 2016 olivat yhteensä 476.633 euroa (netto).

JÄTÄ KOMMENTTI