Virtain kaupunginhallituksen päätöksiä 10.2.2020 – Virroilla ollaan huolissaan nuorten huumeongelmasta

0

Muissa asioissa hallitus nosti esiin huolen viime aikoina esiin tulleista huumetapauksista. Pöytäkirjaan on kirjattu: ”Kaupunginhallitus esittää huolestuneisuutensa viime viikolla uutisoidusta huumeongelmasta Virrat-Ruovesi yhteistoiminta-alueella. Kaupunginhallitus päättää pyytää hyvinvointijohtajaa ja Keiturin Sote Oy:n toimitusjohtajaa kertomaan seuraavaan kaupunginhallituksen kokoukseen päihdetyön prosesseista ja hoitoketjuista.”

Lisäkommenttina asiaan: Uutiset kertoivat alueella paljastuneesta huumeringistä. Siinä kerrottiin olleen mukana 1980- ja 1990-luvulla syntyneitä niin Virroilta ja Ruovedeltä kuin lähialueilta. Asia kertoo sinänsäkin huolestuttavasta ilmiöstä, johon pitää olla valmis reagoimaan. Sama ilmiö on kuitenkin näkyvissä laajemminkin etenkin suurissa kaupungeissa. Kaupunki kokeekin nyt tärkeäksi varmistaa, että meillä on toimintamallit ja prosessit osaltamme kunnossa. Vain siten voimme ehkäistä ja pahimmissa tapauksessa myös hoitaa ongelmia. Tärkeää on varmistaa, että nykyiset ongelmat voidaan laittaa kuntoon ja estää myös uusien syntymistä.

– Sinänsä meillä ei ole tiedossa ongelmia sosiaali- ja terveyspalveluiden käytänteissä, mutta päihdeongelmat erityisesti nuorilla kytkeytyvät moniin asioihin ja niiden ratkaisuun vaaditaan monen eri sektorin yhteistoimintaa, mistä syystä on tärkeä varmistaa kokonaisuuksien ja myös yhteistyön toiminta.

Kaupunginhallituksen päätökset koostettuna:

Palkanhallintajärjestelmän versiotuen päättyminen:

Käytössä olleen järjestelmän sopimus on päättymässä ja kaupungin on hankittava uusi järjestelmä palkanhallintaan. Todettiin tilannekatsaus.

Työllisyyden kuntakokeiluun osallistumisesta päättäminen:

Kaupunginhallitus päätti osallistua esitetystä Pirkanmaan työllisyyskokeiluun. Kokeilun osana työllisyyspalvelut tuodaan TE-toimistosta osaksi kaupungintoimintaa ja kaupungin verkostoja. Kokeilun on määrä alkaa vuoden 2020 aikana.

Viestintä- ja markkinointisuunnitelman hyväksyminen:

Hyväksyttiin suunnitelma esitetystä. Edellinen suunnitelma oli vuodelta 2012 ja nyt sitä on päivitetty nykypäivään siten että viestintä tukee kuntalaisten hyvinvointia ja että se houkuttelee kuntaan uusia yrityksiä ja asukkaita.

Asumisen ja kaavoituksen kehittämisen ajankohtaiset asiat:

Todettiin ajankohtaiskatsaus ja käytiin ohjauskeskustelu.

Kiinteistön Koivusen myynti:

Hyväksyttiin. Vuonna 2018 on tehty selvitys kaupungin myytäväksi osoitetuista kiinteistöistä ja tämä kohde on yksi niistä.

Kiinteistö Oy Killinpolku – ehdotus osakkeiden ostosta:

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ole kiinnostunut hankkimaan lisää Kiinteistö Oy Killinpolun osakkeita. Nykyään kaupunki omistaa 75 % osakkeista.

Nuorisovaltuuston kokoonpano ja nuorisovaltuutetut lautakunnissa ja johtokunnissa:

Hyväksyttiin. Hallintosäännön 19 §:n mukaan:

”Nuorisovaltuuston nimetyllä edustajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus kaupunginvaltuuston, valtuuston valitsemien johtokuntien ja lautakuntien kokouksissa kaupunginhallitusta, tarkastuslautakuntaa ja keskusvaalilautakuntaa lukuun ottamatta julkisten asioiden osalta. Kaupunginhallitus nimeää henkilöt nuorisovaltuuston esityksen mukaisesti.”

Hallintosäännön 98 §:ssä säännellään myös nuorisovaltuuston osallistumisoikeudesta valtuuston kokouksissa seuraavasti:

”Nuorisovaltuusto voi nimetä valtuuston kokoukseen edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus. Nuorisovaltuuston edustajalla ei kuitenkaan ole läsnäolo-oikeutta valtuuston suljetussa kokouksessa.”

Allekirjoitusoikeudet työkokeilusopimuksissa:

Hyväksyttiin. Kaupunginhallitus delegoi hallintojohtajalle oikeuden tehdä tarvittaessa muutokset työkokeilun allekirjoitusoikeuksiin TE-toimistolle toimitettavaksi.

Tiedoksi kaupungin viranomaisten pöytäkirjoja ja päätöksiä:

Merkittiin tiedoksi.

Ilmoitusasiat:

Merkittiin tiedoksi.

Valtuustoaloite kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen jäsenmäärien tarkistamisesta:

JÄTÄ KOMMENTTI