Virtain kaupunginhallituksen päätöksiä

0
(JR/J-Pnews)

Jarkko Ruohola/ J-Pnews
Virrat

Virtain kaupunginhallituksen päätöksiä kokouksesta 25.4.

Virtain kaupunginhallitus päätti maanantaina (25.4.) myöntää Härkösen Kyläyhdistys ry:lle 15.000 euron suuruisen korottoman välirahoituksen 30.6.2024 saakka koskien Kohti Härköslahden parempaa tilaa-hanketta. Välirahoituksella edesautetaan hankkeen maksuliikenteen sujumista ja toteuttamista.

Välirahoitus maksetaan takaisin hankkeen päättymisen jälkeen, kun avustus on maksettu kokonaisuudessaan yhdistyksen tilille, kuitenkin viimeistään 30.6.2024. Härkösen kyläyhdistys ry on saanut Pirkanmaan ELY-keskukselta myönteisen rahoituspäätöksen hankkeelle. Hankkeen hyväksytty kokonaiskustannusarvio on runsaat 90.000 euroa, josta tuen osuus on 80% eli runsaat 72.000 euroa.

Sen toteutumisaika on 28.7.2021-31.12.2023. Hankkeella luodaan puitteet mm. toteuttamalla Härköslahden kunnostushankkeen viestintää ja vuorovaikutusta kyläläisten kanssa, vahvistetaan yhteisymmärrystä kyläympäristön ja kulttuurimaiseman hoitamiseksi, toteutetaan tarvittavat tarkentavat selvitykset esim. ruoppauksesta ja sen luvista, toteutetaan teknisten kunnossa toimenpiteiden kilpailutukset, lupa- ja sopimusvalmistelu sekä raportointi, tehdään kyläyhdistykselle esitys kustannusten jakoperusteista ja kerätään maanomistajien suostumukset, organisoidaan talkoita ja kyläläisten omaehtoista tekemistä Härköslahden tilan parantamiseksi .mukaan lukien vedenlaadun tarkkailu 2/v ja kyläläisten vahvaa osallistumista ja mukanaoloa yhteisissä talkoissa.

Päätettiin myöntää Liikelaitos Marttiselle täyttölupa vuoden 2022 talousarvioon perustuen kokonaissuunnitelman mukaisesti yhteensä 30,2 henkilötyövuotta (sisältää vakituiset ja määräaikaiset viranhaltijat ja työntekijät). Edellä mainitun henkilöstön lisäksi mahdollisella budjetoimattomalla erillisrahoituksella voidaan palkata työntekijöitä määräaikaisiin projektiluonteisiin hankkeisiin ja tehtäviin. Viime vuoteen verrattuna Marttisen henkilöstö- budjetissa on vähennystä 0,8 työvuotta.

Pokon vuosikokoukseen nimettiin edustajaksi kaupunginjohtaja Henna Viitanen. -jr

 

 

 

 

 

 


 

JÄTÄ KOMMENTTI