Virtain kaupunginhallitus – tuloveroprosentti ennallaan

0
Virtain rantatie

Jarkko Ruohola/J-Pnews
VIRRAT

Virtain kaupunginhallitus päätti maanantaisessa kokouksessaan esittää kaupunginvaltuustolle tuloveroprosentiksi vuodelle 2021 edelleen 21,25 prosenttia.

Kaupunginjohtaja Juha Viitasaaren mukaan veroprosentin säilyminen nykyisen suuruisena nojaa hyväksyttyyn kaupunkistrategiaan, jonka tavoitteena on, että ollaan tuloveroprosentin suuruudessa koko maata ajatellen kuntien keskiarvossa.

-Kaupungin imagonkin takia veroprosentti ei saa kohota kohtuuttomaksi, toteaa Viitasaari

Kiinteistöveroprosenttien vahvistamista nykyisen suuruisina vuodelle 2021 esitetään valtuuston hyväksyttäväksi. Niiden suuruudet olisivat vakituisesta asuinrakennuksesta 0,45 %, muu asuinrakennus 1,00 %, yleinen kiinteistövero 0,93 %, yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0% ja uutena voimalaitosten kiinteistöveroprosentti 3,10 %.

Virroilla ei ole tällä hetkellä yhtään niin suurta voimalaitosta, joka kuuluisi tämän veron piiriin. Voimalaitosten veroprosentin määrittämisellä varaudutaan mahdollisiin tuulivoimahankkeisiin. Kaupunginjohtaja Juha Viitasaari uskoo, ettei kyseisen veroprosentin määrittäminen ole este tuulivoiman sijoittumiselle paikkakunnalle.

Kaupunginhallitus käsitteli myös vuoden 2021 talousarviota, joka myös etenee valtuuston hyväksyttäväksi. Kokonaisuutena talousarvioehdotus näyttää maltillisesti ylijäämäiseltä. Merkittävimmät syyt tähän ovat valtionosuuksien pysyminen hyvällä tasolla ja vuonna 2019 vahvistettu tasapainottamisohjelma. Kasvupainetta on puolestaan erityisesti erikoissairaanhoidon palveluissa. Yhtenäiskoulun valmistuminen vuonna 2021 vaikuttaa merkittävästi toimintaan sekä sivistystoimessa että teknisessä toimessa.

Kaikilla verotuloilla saadaan kokoon ensi vuonna yhteensä 23,8 miljoonaa euroa, jossa kasvua 5,4 prosenttia. Kunnallisverotulot olisivat 18,6 milj. euroa ja kasvua 3,9 %. Verotuoton ennustettavuus koetaan olevan heikolla tasolla ensi vuotta ajatellen. Vuosina 2020 ja 2021 verotuloja nostaa erityisesti kuntaryhmän yhteisöveron jako-osuuden tilapäinen korotus 10%-yksiköllä. Yhteisöveroon sisältyy lisäksi vuodesta 2021 alkaen pysyvä 2%-yksikön korotus varhaiskasvatusmaksujen alentamisen kompensoimiseksi.

Virtain Yhtenäiskoulun työmaa

Investointeihin käytetään 9,3 milj. euroa. Merkittävimmät hankkeet ovat yhtenäiskoulu 4,7 miljoonaa euroa, joka otetaan käyttöön syksyllä 2021. Yhtenäiskoulun ensikertainen kalustaminen nielee 1,2 milj. euroa. Rantatietä saneerataan 0,64 milj. eurolla. Erityisesti liikenneturvallisuus paranee kyseisellä tieosuudella.

Kyläkouluja ei olla lakkauttamassa. Lainaa otetaan lisää 10 milj. euroa. Kuluvan vuoden lainaosuus jää ennakoitua alhaisemmaksi. Ensi vuoden asukasluku olisi 6402. Vuosikate/poistot % olisi 96,6. Vuosikate asukasta kohden 653 euroa. Kertynyttä ylijäämää asukasta kohden olisi 2530 euroa. Lainamäärä asukasta kohden nousee kuluvan vuoden 2683 eurosta 3977 euroon. Investointien tulorahoitus olisi 43,7 prosenttia. -jr


 

JÄTÄ KOMMENTTI