Virtolaisia aktivoidaan liikkumaan harrastusmahdollisuuksien esittelyllä

0
(arkistokuva)

Johanna Yli-Kaatiala/jpnews.fi

VIRRAT

Ihmiskeho on luotu liikkumaan ja tämän luonnollisen toiminnan puute on usein arjen hyvinvoinnin este. Tammikuu on monelle aika parantaa elintapojaan, mutta sen tulisi olla koko elämän mittainen jakso. Virtain kaupunki haluaakin kannustaa ehkäisemään pahoinvointia arjen aktiivisuuden, liikuntaharrastusten ja kaiken hyötyliikunnan lisäämisellä.

Kaupunginjohtaja Juha Viitasaari

Innostusta lisätäkseen kaupunginjohtaja Juha Viitasaari ja liikuntasihteeri Sanna Vilén ovatkin päättäneet aloittaa liikunta-aktiviteetteja esittelevän kierroksen. Ajatuksena on tehdä näkyväksi, mitä vapaa-ajan mahdollisuuksia on tarjolla niin paikallisille, vapaa-ajan asukkaille kuin matkailijoille.

– Sen lisäksi, että nyt hyvinvointipuiston myötä harrastusmahdollisuudet ovat erittäin hyvällä tasolla, on täällä useita aktiivisia toimijoita, jotka mahdollistavat erilaiset liikuntamahdollisuudet ja monipuoliset tavat pitää itsestään huolta. Nämä mahdollisuudet, joita löysimme nopeasti kymmeniä, olisi hyvä tuoda laajasti ihmisten tietoisuuteen, Vilén kertoo.

– Vaikka Virroilla ja lähiympäristössä on aktiivista väkeä, voidaan kertomalla mahdollisuuksista ja näyttämällä esimerkkiä liikunnallisten ja terveiden elintapojen puolesta innostaa ja kannustaa kaiken ikäisiä ja kuntoisia lisäämään omaa hyvinvointiaan. Hyvinvointiin liittyy myös hyvän ravinnon ja levon oikea suhde, Viitasaari jatkaa.

Alkaneen vuoden ajan Virtain kaupunki tuokin esille erilaisia ja innostavia esimerkkejä liikuntaharrastuksista. Kampanja näkyy erityisesti sosiaalisessa mediassa tuoden samalla harrastuspaikkoja laajemmin tunnetuksi.

Kaiken ikäisiä haastetaan liikkeelle

Hyvän alkusysäyksen aktiivisuuden ja hyvinvoinnin lisäämisessä antaa Voimaa vanhuuteen-hanke, jossa tavoitteena on rakentaa ikäihmisten liikuntaneuvonnan palveluketju tuomaan lisämahdollisuuksia terveydenedistämiseen kohdistetusti liikunnan avulla.

– Samalla kannustetaan ennaltaehkäisevään liikuntaan ja muutenkin hyviin elintapoihin. Teema ei ole kuitenkaan ikäsidonnainen, joten parhaassa tapauksessa samoilla hyvillä käytännöillä voidaan lisätä hyvinvointia kaiken ikäisten keskuudessa, Vilén valaisee.

Liikunnallisen aktiivisuuden nähdäänkin kytkeytyvän moniin suuriin kysymyksiin, mistä syystä Virroillakin on päätetty tarttua toimeen. Kansanterveys, huoltosuhteen heikentyminen ja kasvava sote-palveluiden tarve ovat yhteiskunnallisesti huolettavia ja usein julkisuudessa keskusteluttavia teemoja. Viitasaari myöntää, että kaupungilla on hieman taka-ajatuksia tässä aktivoinnissa.

– On hieman ikävä sanoa, että kaupunki ja koko paikkakunta hyötyvät ihmisten liikkumisesta. Yksinkertaistetusti voidaan tuoda yhteen huomiot, että sote-kulut ovat suurin ja kasvava menoerä kuntataloudessa ja yhteiskunnassa, mutta kaikki liikunta ennaltaehkäisee monia sairauksia ja voi myös toimia hoitona terveysongelmiin kaiken ikäisillä, Viitasaari pohtii.

Liikunnalliseen aktiivisuuteen kannustamalla tavoitellaan laajenevaa positiivista kierrettä virkistämään koko paikkakuntaa.

– Hyvät elintavat ja liikunta lisäävät hyvinvointia ja vireyttä arjessa. Parhaassa tapauksessa siitä voi syntyä mitä moninaisempia vaikutuksia, kun ihmiset jaksavat lähteä liikkeelle, hoitaa arjen askareitaan ilolla ja olla entistä ystävällisempiä oman pahoinvoinnin vähentyessä. Taustatavoitteena onkin jälleen tehdä Virroista yhä positiivisempi ja houkuttelevampi paikka elää.


 

JÄTÄ KOMMENTTI