Vuorenmaan rinnekeskuksen kiista jatkuu

0
Vuorenmaan rinne. Kuva: Kari Laasala

Tämän sisältöisen tiedotteen lähetti Erämaan Elämyskeskus Oy/ Jorma Leppäniemi

– SOININ KUNNAN JÄÄRÄPÄISYYS MAKSOI KUNNALLE YLI 180.000 € –

Soinin kunta irtisanoi maanvuokrasopimuksen 18.05.2020 kunnanhallituksen päätöksellä Erämaan Elämyskeskus Oy välillä.

Vaikka Erämaan Elämyskeskuksen väki kertoi kunnalle, että asiaa ei voida edes käsitellä kunnan hallituksen elimissä, koska kyseessä on maanvuokrasopimus ja siinä on omat lainalaisuudet, lisäksi asia on yksityisoikeudellinen.

Kyseisen asian on vahvistanut nyt myös Vaasan Hallinto-oikeus 01.09.2020.

Vuorenmaan rinne

Tässä on Soinin kunnan kannanotto tapaukseen:

Asia Kunnallisvalitus
Muutoksenhakija Erämaan Elämyskeskus Oy, Ähtäri
Kunnanhallituksen päätös
Soinin kunnanhallitus on 18.5.2020 § 86 päättänyt irtisanoa Erämaan Elämyskeskus Oy:n ja Soinin kunnan välillä 29.10.2019 allekirjoitetun vuokrasopimuksen Vuorenmaan rinnealueesta ja toiminnoista päättymään kolmen kuukauden kuluttua irtisanomista lähinnä seuraavan kalenterikuukauden alusta lukien.
Oikaisuvaatimus ja kunnanhallituksen päätös sen johdosta
Erämaan Elämyskeskus Oy on tehnyt kunnanhallituksen päätöksestä oikaisuvaatimuksen, jonka Soinin kunnanhallitus on päätöksellä 9.6.2020 § 106 hylännyt.
Vaatimukset hallinto-oikeudessa
Erämaan Elämyskeskus Oy on valituskirjelmästä tarkemmin ilmenevin perustein vaatinut kunnanhallituksen päätöksen kumoamista ja täytäntöönpanon
kieltämistä.
Lisäksi yhtiö on vaatinut, että Soinin kunta velvoitetaan korvaamaan yhtiön
oikeudenkäyntikulut ja muut asiassa aiheutuneet kulut laillisine korkoineen.
Asian käsittely hallinto-oikeudessa
Jorma Leppäniemi on toimittanut valtakirjan 13.7.2020.

Hallinto-oikeuden ratkaisu 1.9.2020

1. Hallinto-oikeus ei tutki valitusta.

 

Toimituksen haastattelema Soinin kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha-Pekka Keisala ehti kommentoida kesken pesäpallo-ottelun tapausta seuraavasti:

– Virheellistä tietoa, tai sitten Leppäniemi ei ymmärrä lukemaansa tekstiä Vaasan hallinto-oikeudesta.


 

JÄTÄ KOMMENTTI