Alavuden kaupunginhallituksen päätöksiä 30.8.2021

0
Alavuden keskustaa ilmasta

Uuden kaupunginhallituksen ensimmäisessä kokouksessa käsiteltiin useita järjestäytymisasioita  kokousmenettelyistä ja jatkettiin edustajien nimeämisiä.

Kaupunginhallituksen edustajaksi elinvoimalautakuntaan nimettiin Pentti Ahopelto, sivistyslautakuntaan Silja Hiironniemi, tekniseen lautakuntaan Ari Hakola ja ympäristölautakuntaan Petri Juurakko. Kutsuntalautakuntaan kaupungin edustajina nimettiin Jukka Aho ja Lasse Anttila.  Lisäksi nimettiin edustajia sekä yhteistoimintaelimiin että sisäisiin työryhmiin.

Osavuosikatsaus 30.6.2021 saakka käsiteltiin. Verotuloja on kertynyt edelleen ennakoitua paremmin. Kesäkuun loppuun mennessä ylijäämä on 574 000 euroa, mutta koko vuoden tulokseen tulevat vaikuttamaan vielä kasvavat sote-menot sekä tarkentuva verotulojen ennuste.  Käsiteltiin myös vuoden ensimmäinen määrärahojen muutosesitys ja sen myötä talousarvioesitystä on täsmennetty.

Vuodelle 2022 on valmisteltu talousarvioraamia ja suunnitteluohjeita. Hallitus päätti valmistelusta raamin mukaisesti, kuitenkin siten että veroasteet säilytetään ennallaan. Talousarvion valmistelun aikana tarkentuvat talousennusteet vaikuttavat vielä lopulliseen esitykseen. Kaupunginhallitus myös päätti käynnistää talouden tasapainotusohjelman laatimisen, jotta tulevaan sote-uudistuksen tuottamaan muutokseen voidaan kattavasti varautua.

Merkittiin tiedoksi eräitä OKM:n hallinnonalan valtionosuus- ja rahoituspäätöksiä.

Kuudestaan ry:lle päätettiin myöntää täydentävää toiminta-avustusta 5726 € Alavuden kaupungin osuutena. Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistykselle myönnettiin aluehistorian ja kulttuuriperinnön professuurin rahoitusosuutena 1990 e/vuosi vuosille 2022-2026.

Töysän Kirkonkylästä on lunastettu asemakaavan mukainen puistoalue, ja Lieskankaan vedenottamon välittömästä läheisyydestä on ostettu maa-alue. Kaupunginhallitus hyväksyi nämä kauppakirjat.

Valtuutettu Ilkka Tiainen on esittänyt aloitteen koskien kansallista rokoteohjelmaa. Kaupunginhallitus päätti välittää aloitteen Kuussotelle, jolle kaupunki on perussopimuksen mukaisesti osoittanut sote-viranomaistehtävät.


 

 

JÄTÄ KOMMENTTI