Alajärven museotoimenjohtajaksi Carmen Vendelin-Laukkanen

0
Alajärven kaupungintalo (Kuva:Jukka Ketonen/K-Media)

Elivoimalautakunnan päätöksiä kokouksesta 21.2.

ELINVOIMALAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ

Hallintosäännön mukaan valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä ja valtuuston sihteerinä toimii valtuuston määräämä viranhaltija. Hallintosäännössä ei erikseen määritellä kuka määrää muiden toimielinten pöytäkirjanpitäjän ja sihteerin. Hallintosihteeri Henna Matintupa on viranhaltijapäätöksellä määrännyt elinvoimalautakunnan kokousten pöytäkirjanpitäjäksi hallinnon toimistosihteerin Seija Höykinpuron.

Elinvoimajohtaja Jaakko Aninko

Elinvoimalautakunta merkitsee hallintosihteerin päätöksen tiedoksi.

MUSEOTOIMENJOHTAJA VIRAN TÄYTTÄMINEN 1.3.2023 ALKAEN

Elinvoimajohtaja Jaakko Aninko

Alajärven elinvoimalautakunta valitsee museotoimenjohtajan virkaan
1.3.2023 alkaen MA Carmen Vendelin-Laukkasen.

Carmen Vendelin-Laukkanen

Elinvoimajohtaja täydensi päätösesitystään seuraavasti:
”Alajärven elinvoimalautakunta valitsee museotoimenjohtajan virkaan 1.3.2023 alkaen MA Carmen Vendelin-Laukkasen. Haastattelujen ja asiakirjojen perusteella hänellä on sellainen taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto, jota viran ansiokas hoitaminen vaatii. Virkaan valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virkaan sovelletaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.”

 

Elinvoimalautakunta hyväksyi elinvoimajohtajan täydennetyn päätösesityksen.

ELÄMÄNLAATURAHASTON ASIAMIEHEN NIMEÄMINEN

Elinvoimajohtaja Jaakko Aninko

Elinvoimalautakunta päättää nimetä elämänlaaturahaston asiamieheksi                           yhteisökoordinaattorin 1.3.2023 alkaen.

Hyväksyttiin.

UIMAHALLIN JA MONITOIMIHALLIN PANTTIMAKSUT

Elinvoimajohtaja Jaakko Aninko

Elinvoimalautakunta päättää, että uimahallin ja monitoimihallin panttimak-
sut korotetaan: ulko-oven kulkulätkän panttimaksu 20 € ja iLOQ-avaimen
panttimaksu 35 €. Maksu palautetaan asiakkaalle hänen palauttaessaan
edellä mainitun pantillisen tuotteen.

Hyväksyttiin.


 

JÄTÄ KOMMENTTI