Kraatterijärven Geopark saamassa UNESCO:n merkittävän statuksen

1
Pohjanmaan Helmi Kraatterijärvi, Lappajärvi.Alajärven Pyhävuori on merkittävä osa sen jylhää rantamaisemaa (Kuva: Jukka Ketonen)

Heikki Mäkipää / J-Pnews

Kunnia ja kiitos niille, joille se kuuluu – mitä kansalaisilta vaati saada UNESCO:n status Kraatterijärven Geoparkille

Syyskuun 5. päivänä Marokossa pidetyssä kokouksessa UNESCO:n Global Geopark Council päätti esittää Kraatterijärven Geoparkille UNESCO:n statusta. Asia saa vahvistuksen toukokuussa 2024 UNESCO:n hallituksen kokouksessa.

Kraatterijärven Geoparkille tuo status saatiin suhteellisen helposti, koska hakemuksemme oli UNESCO:n mukaan erinomainen. UNESCO ei vaatinut siihen lainkaan täsmennyksiä tai muutoksia. Tuon erinomaisuuden takana on lukuisa määrä järviseutulaisia, jotka useimmiten vapaaehtoisina osallistuivat erilaisiin hankkeisiin ja käytännön toimiin Geopark:in alueella. Tämä sai myös erityistä kiitosta hankkeemme englantilaisen ja norjalaisen evaluaattorin raportissa.

Kaikki alkoi vuonna 2016, jolloin alueellamme toteutettiin mittava luontoon ja sen mahdollisuuksiin keskittynyt hanke Outdoor Life. Se oli Järviseutu-seuran ja sen puheenjohtajan Mauri Jokelan innovaatio. Hannu Nevalan vetämänä ja geologien Teemu Öhmanin, Jari Nenosen ja Satu Hietalan kenttätöiden perusteella saatiin loppuseminaarissa lausuttua julki ehdotus Kraatterijärven alueen hakemisesta UNESCO:n Global Geopark statukselle. Tuomo Lehtiniemi aloitti heti seitsemän (7) vuotta kestäneen hankkeen Kraatterijärven Geopark UNESCO:n statukselle.

Leader Aisapari ry tarttui tilaisuuteen ja laati usean työpajan kautta Matkailun Master Plan Järviseudulle. Työpajoihin osallistui lukematon määrä yrityksiä, yksityisiä henkilöitä ja kaikki Geopark alueen neljä kuntaa. Mervi Niemi-Huhdanpään ja Ari Koivuniemen hankkeen avulla varmistettiin Järviseudun matkailun master planin toteutuminen käytännössä.

Samalla kun Lappajärvellä sijaitsevaa meteoriittikeskusta tehtiin Lappajärven kunnan toimesta geologiseksi aluekeskukseksi, Sari Kujala toteutti Kraatterijärven Geoparkin esiselvityshankkeen. Siihen osallistui 650 järviseutulaista antaen erilaisissa työpajoissa ideoita ja kehittämisaihioita Geoparkin toiminnan aloittamiseksi. Erityisesti tällainen vapaaehtoisuuteen perustuva toiminta viestitti UNESCO:lle alueen sitoutumista.

Koko UNESCO:n Geopark perustuu erityiselle ja jokaisella alueella ominaiselle geologiselle perimälle. Kraatterijärven geologisen perimän julkisuuteen tuomisen aloitti Martti Lehtinen väitöskirjansa avulla jo 1970 luvulla. Lea Silto kartoitti ja kuvasi lähes kaksi vuotta kestäneellä hankkeella ne kohteet, joilla olisi suurta merkitystä Geopark statuksen saamiseksi. Hän kartoitti ja kuvasi alueen lähes 70 kohdetta, joista nyt valittiin hakemukseen 40 kohdetta.

UNESCO korostaa Geoparkien alueella kohteiden näkyvyyttä ja saavutettavuutta. Järviseutu- Seuralla ja sen puheenjohtaja Mauri Jokelalla on merkittävä rooli toteutuksessa. Hänen johdollaan parikymmentä vapaaehtoista merkitsi viitoin ja kyltein Geoparkin alueen reittejä ja kohteita. Myös Aisaparin Päivi Kultalahti johti esimerkillisellä tavalla sekä reittien merkitsemistä että saatavuuden lisäämistä OutdoorActive ohjelman kautta.

Etenkin alueemme kansainvälistyminen Geoparkin kautta sai aikaan mm. Geolukion syntymisen. UNESCO:n näkökulmasta tällainen toiminta on esimerkillistä maailmanlaajuisesti. Kiitokset Geolukion eteenpäin viemiseksi kuuluu Tarja Purolle opettajineen.

Hakemus UNESCO:lle saatiin kirjoitettua yli 350 sivuisine liitteineen 10.6.2022 mennessä Heikki Mäkipään ja Lea Silton toimesta. Sam Leijonanmieli ja Sami Alasara allekirjoittivat siitä aiekirjeen (Letter of Intent) UNESCO:n Pariisin toimistoon.

Varsinainen hakemus allekirjoitettiin 23.11.2022 Sam Leijonanmielen ja Sami Alasaran toimesta. Sen jälkeen hankkeen virkamiehillä Annie Laitilalla ja Heikki Mäkipäällä oli helppo tehtävä saada alue siihen kuntoon, että evaluaattorit voisivat vierailla alueella elo-syyskuun vaihteessa. Lappajärven kunnan toimiessa koko seitsemän vuoden ajan isäntäkuntana, oli Päivi Huhtala merkittävässä esihenkilön roolissa kaikille edellä mainituille projektihenkilöille. Kaikki Geopark alueen kunnat, niin luottamushenkilöt kuin virkamiehetkin, ovat osoittaneet sitoutumistaan UNESCO:n statuksen saamiseksi. Vaikka välillä joidenkin uskomus hankkeen toteutumiseen on ollut koetuksella, niin ydinryhmä on vienyt määrätietoisesti asioita eteenpäin. Tämä sai nyt kiitoksen ”vihreän kortin” saamisella. Myös rahoittajat, OKM, Ely-keskus ja Leader Aisapari, Lappajärven kunta, ansaitsevat kiitokset.

Erityinen kiitos kuuluu lukuisille alueemme kyläyhdistyksille ja muille toimijoille, jotka omilla kehittämistoiminnoillaan antoivat Geoparkille sisältöä. Ilman tällaista panostusta näkötorneihin, laavuihin, reitteihin ja yksittäisiin kohteisiin ei Kraatterijärven Geopark olisi sitä, mitä se on nyt.


 

Herranen lounas maaliskuu700x

1 KOMMENTTI

  1. Geopark on askel oikeaan suuntaan, mutta vielä on työtä tehtävänä Lappajärven Kraatterijärven brändäyksessä. Lappajärvi on paikkakuntana suhteellisen tunnettu muihin saman kokoisiin paikkakuntiin verrattuna.

JÄTÄ KOMMENTTI