Alajärven kaupunginhallituksen päätöksiä

0
Alajärven kaupungintalo (Kuva:Jukka Ketonen/K-Media)

Alajärven kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 7.3. seuraavasti:

ALAJÄRVEN KAUPUNGIN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN LAPUANJOKIRAHASTON JOHTORYHMÄÄN VUOSIKSI 2022-2025

Kaupunginjohtajan esitys

Kaupunginhallitus nimeää edustajansa ja varajäsenen Lapuanjokirahaston
johtoryhmään vuosiksi 2022–2025.

Kaupunginhallitus: Lapuanjokirahaston johtoryhmään nimettiin varsinaiseksi edustajaksi Martti Mäkitalo ja varaedustajaksi Raimo Vistbacka.

TALOUSARVION 2022 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

Kaupunginjohtajan esitys

Kaupunginhallitus hyväksyy talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle
2022 ja velvoittaa hallintokunnat toimimaan niiden mukaisesti.

Kaupunginhallitus

Teknisenä korjauksena kohtaan 3.2. viimeiseen kappaleeseen sana
”niiden” kuulumaan seuraavasti: ”Harkittaessa leasingsopimuksen käyttöä
tulee niiden laatimiseksi ja valvomiseksi olla yhteydessä toimialojen
talouspäällikköön taikka talousjohtajaan.”

Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin.

ALAJÄRVEN UUSIEN NUORISOTILOJEN KALUSTEHANKINNOISTA AIHEUTUVA LISÄMÄÄRÄRAHA

Kaupunginjohtajan esitys

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Alajärven kaupungin
vuoden 2022 talousarvioon varataan 45 000 euron määräraha nuorisopal-
veluiden uusien nuorisotilojen kalustehankintoihin.

Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin.

ALAJÄRVEN KAUPUNGIN OSALLISTUMINEN ETELÄ-POHJANMAAN HYVINVOINTIALUEEN SUOMEN KESTÄVÄN KASVUN OHJELMA -HANKKEESEEN

Kaupunginjohtajan ehdotus

Kaupunginhallitus päättää, että Alajärven kaupunki sitoutuu osallistumaan
Suomen kestävän kasvun ohjelman Seinäjoen kaupungin hallinnoimaan
”Hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaa” -hankkeeseen vuosina 2022–2025.

Kaupunginhallitus: Merkittiin teknisenä korjauksena, että hanketta hallinnoi Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri.

Hyväksyttiin.

ETELÄ-POHJALAISTEN KUNTIEN AVUSTUS UKRAINAAN

Kaupunginjohtajan ehdotus

Kaupunginhallitus päättää, että Alajärven kaupunki osallistuu avustuske-
räykseen 4 500 eurolla. Avustus katetaan yleishallinnon avustuksista vuodelle 2022 .

Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin


 

Monologi PUUHISSA

JÄTÄ KOMMENTTI