Alajärven kaupunginhallitus äänesti hallintosäännöstä

0
Alajärven kaupungintalo (Kuva:Jukka Ketonen/K-Media)

Alajärven kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 9.8. hallintosäännön muuttamista, josta äänestettiin.

HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN

Alajärven kaupungin voimassa oleva hallintosääntö on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.2.2021 § 1 ja se on tullut voimaan 2.2.2021.
Hallintosäännössä on seuraavat määräykset kaupunginhallituksen jäsenten ja varajäsenten määrästä, kaupunginvaltuuston varapuheenjohtajien määrästä sekä teknisen lautakunnan jäsenten ja varajäsenten määrästä:
Kaupunginhallitus
Kaupunginhallituksessa on 9 jäsentä, joista valtuusto valitsee kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja 2 varapuheenjohtajaa. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kaupunginhallituksen puheenjohtajisto valitaan valtuutettujen keskuudesta. Muiden jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten ei tarvitse olla valtuutettuja.
Kaupunginhallituksen toimikausi on kaksi (2) vuotta.
Lautakunnat
Teknisessä lautakunnassa on seitsemän (7) jäsentä.
Valtuusto valitsee lautakunnan jäsenistä puheenjohtajan ja 1 varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Valtuuston toiminnan järjestelyt
Valtuustossa on puheenjohtaja ja kolme (3) varapuheenjohtajaa. Valtuusto valitsee kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat valtuuston ensimmäisessä ensimmäisen ja kolmannen toimintavuoden kesäkuussa pidettävässä kokouksessa. Valtuuston toiminnan sisäistä järjestelyä koskevien asioiden valmistelua johtaa valtuuston puheenjohtaja, jollei valtuusto toisin päätä.

Khall pj.
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Alajärven kaupungin hallintosäännön 7 §, 10 § ja 83 §:n toinen kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti:

Kaupunginhallitus
Kaupunginhallituksessa on kymmenen (10) jäsentä, joista valtuusto valitsee kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja 2 varapuheenjohtajaa. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kaupunginhallituksen puheenjohtajisto valitaan valtuutettujen keskuudesta. Muiden jäsenten jahenkilökohtaisten varajäsenten ei tarvitse olla valtuutettuja.
Kaupunginhallituksen toimikausi on kaksi (2) vuotta.

Lautakunnat
Teknisessä lautakunnassa on yhdeksän (9) jäsentä.
Valtuusto valitsee lautakunnan jäsenistä puheenjohtajan ja 1 varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Valtuuston toiminnan järjestelyt
Valtuustossa on puheenjohtaja ja neljä (4) varapuheenjohtajaa. Valtuusto valitsee kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat valtuuston ensimmäisessä ensimmäisen ja kolmannen toimintavuoden kesäkuussa pidettävässä kokouksessa. Valtuuston toiminnan sisäistä järjestelyä koskevien asioiden valmistelua johtaa valtuuston puheenjohtaja, jollei valtuusto toisin päätä.

Khall
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja muutti päätösesitystään seuraavansisältöiseksi:
Alajärven kaupungin hallintosäännön 7 § ja 83 §:n toinen kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti:

Kaupunginhallitus
Kaupunginhallituksessa on kymmenen (10) jäsentä, joista valtuusto valitsee kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja 2 varapuheenjohtajaa. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kaupunginhallituksen puheenjohtajisto valitaan valtuutettujen keskuudesta. Muiden jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten ei tarvitse olla valtuutettuja.
Kaupunginhallituksen toimikausi on kaksi (2) vuotta.

Valtuuston toiminnan järjestelyt
Valtuustossa on puheenjohtaja ja neljä (4) varapuheenjohtajaa. Valtuusto valitsee kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat valtuuston ensimmäisessä ensimmäisen ja kolmannen toimintavuoden kesäkuussa pidettävässä kokouksessa. Valtuuston toiminnan sisäistä järjestelyä koskevien asioiden valmistelua johtaa valtuuston puheenjohtaja, jollei valtuusto toisin päätä.
Turo Kalliomaa esitti, että hallintosääntöä ei muuteta. Jari Mäenpää kannatti Kalliomaan esitystä.
Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa Kalliomaa on tehnyt Mäenpään kannattamana esityksen, että hallintosääntöä ei muuteta ja määräsi suoritettavaksi nimenhuutoäänestyksen, tehden sen pohjaksi seuraavan yksimielisesti hyväksytyn äänestysesityksen:
– ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen puheenjohtajan muutettua esitystä äänestävät JAA, ja – ne, jotka kannattavat Kalliomaan esitystä, äänestävät EI.
Nimenhuutoäänestyksessä annettiin 6 JAA-ääntä (Rintamäki, Hänninen, Kujala, Kantokoski, Palmu, Joensuu) ja 3 EI-ääntä (Kalliomaa, Mäenpää, Vistiaho).
Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus on hyväksynyt kaupunginhallituksen puheenjohtajan muutetun esityksen.


 

JÄTÄ KOMMENTTI