Alavuden keskustan Palvelukortteli etenee kohti toteutumista

0
Palvelukortteli

Alavuden kaupunginvaltuusto hyväksyi maanantaina 18.3.2024 Alavuden Palvelukorttelia ja kaupungin käyttöön tulevia tiloja koskevan vuokrasopimuksen.

Vuokrasopimuksen syntymisen johdosta kumppanuussopimuksessa WasaGroupin kanssa siirrytään suunnittelu- ja kaavoitusvaiheesta toteutusvaiheeseen. Rakentamisen on tarkoitus käynnistyä vuoden 2024 aikana, mikä tarkoittaa melkoista vilskettä kaupunkikeskustassa.

Alavutelaisten kohtaamispaikka

Tuleva Palvelukortteli sijoittuu Alavuden keskustassa entisen kaupungintalon ja linja-autoaseman parkkipaikan alueelle Kuulantien varteen. Palvelukortteli tuo yhteen Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen sote-keskuksen ja sen viereen rakentuvat Alavuden kaupungin palvelut. Tämä mahdollistaa helpon asioinnin ja toimintaa koko keskustan alueelle. Palvelut ja tilat Palvelukorttelissa mahdollistavat niin ennalta sovitut tapaamiset kuin vapaa-ajan tapahtumat, kokoukset ja muut kohtaamiset kaikille alavutelaisille.

Kaupungin toiminnoista Palvelukortteliin sijoittuvat kaupungin info, asuntoyhtiön toimisto, kansalaisopisto, kirjasto, lupa-asiat ja muu asiointi sekä virasto- ja kokoustilat sekä kaikille käyttäjille avoin kahvila. Kokouskeskuksessa on tilaa erilaisille tapahtumille ja siellä voivat kokoontua yhdistykset ja muut toimijat. Palvelukortteliin tulevat asiakas- ja kokoustilat tukevat myös sotekeskuksen toimintaa.

Uusi aika myös työntekijöille

Kaupungintalon purun jälkeen Alavuden kaupungin asiointipalvelut ovat hajautuneet ympäri kaupunkia eri väistötiloihin. Tämä on vaikeuttanut kaupunkilaisten asiointia ja tuottanut paljon muuttoja sekä remontti- ja ylläpitokustannuksia. Lisäksi työntekijöiden jakautuminen eri työpisteisiin hankaloittaa yhteistyötä.

Alavuden Palvelukorttelista luodaan yhtenäinen tilakokonaisuus, jonka niin asiakkaat kuin henkilökunta kokevat omakseen. Yhteiset tilat sujuvoittavat työn tekemistä ja mahdollistavat työntekijöiden yhteistyön läpi toimialojen. Tilasuunnittelussa otetaan huomioon eri asiakasryhmät, ikäryhmät ja heidän erityistarpeensa kuten esimerkiksi esteettömyys. Lisäksi uusien tilojen suunnittelussa huomioidaan ympäristöystävällisyys ja energiatehokkuus sekä tilojen muunneltavuus. Suunnittelutyössä yhteistyökumppanina on suunnittelutoimisto MUUAN Oy. MUUAN on tulevaisuusorientoitunut suunnittelutoimisto, joka edesauttaa sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävän rakennetun ympäristön muodostumista. MUUANilla ja WasaGroupilla on pitkä kokemus yhteistyöstä erilaisissa hankkeissa aluekehitys-, suunnittelu- ja rakennushankkeissa.

Pohjatöitä jo tehty

Hyvinvointialueen investointiohjelman mukaisesti Alavuden sote-keskuksen rakentaminen käynnistyy kesällä 2025. Tämän varalta keskustan alueella on jo tehty katu- ja infratöitä, ja kaupungin tilojen ja pysäköintipaikkojen myötä tämä pohjavalmistelu jatkuu.

Liisa Heinämäki.

”Palvelukorttelin rakentaminen on panostus kaupungin elinvoimaan. Maanrakennustyöt ynnä muut pohjatyöt keskuskorttelin alueella tulevat näkymään yhä enemmän alavutelaisten arjessa. Rakennustyöt tulevat vahvistamaan alueen työllisyyttä ja luovat positiivista virettä elinkeinoelämään. Uusien tilojen suunnittelun edetessä pääsemme myös pian esittelemään luonnoksia kaupunkilaisillekin ja kysymään mielipiteitä ja ideoita muun muassa alavutelaisuuden esiin tuomiseksi yhteisissä tiloissa.,” toteaa kaupunginjohtaja Liisa Heinämäki. 

JÄTÄ KOMMENTTI