Alavuden keskustakehityshankkeen asukaskyselyssa huikea määrä vastauksia

0
Alavuden keskustaa ilmasta

WasaGroup kumppaneineen tekee yhteistyössä Alavuden kaupungin kanssa keskustakehittämisen hanketta. Hankkeessa halutaan kuulla kaupunkilasia ja heidän toiveitaan. Ensimmäiseen asukaskyselyyn saatiin huikeat 190 vastausta.

Alavuden kaupungin keskustakehittämisen hankkeeseen liittyvä tottumuksiin ja toiveisiin keskittynyt kysely toteutettiin maaliskuussa ja siihen saatiin asukkailta yhteensä 190 vastausta. Vastaajat kertoivat ahkerasti toiveistaan myös avoimissa vastauskentissä. Vastauksista nousi esiin viisi keskeistä kehittämisen aihepiiriä, jotka koskivat viheralueita, keskustan ilmeen yleistä kohentamista, parempia kokoontumismahdollisuuksia, kaikkien ikäryhmien huomioimista ja liikennejärjestelyitä.

”Kyselystä saatiin paljon mielenkiintoista lisätietoa. Ennalta osattiin arvata, että järvi, puistot ja viheralueet ovat tärkeitä. Yllättävänkin selvästi esiin nousivat toiveet palvelujen käytöstä, ja vapaampaan olemiseen sopivien tilojen puute. Ne korostavat keskustan uudistamisen tarvetta. Saimme paljon ajatuksia jatkotyöhön”, kommentoi Alavuden kaupunginjohtaja Liisa Heinämäki tutkimuksen tuloksia.

Vastauksissa esiin nousi konkreettisia kehityskohteita ja toiveita. Vastauksissa arvioitiin keskustan kehittämistä realistisesti ja osin kriittisesti, kuitenkin siten, että yleisesti ajatukseen keskustan kehittämisestä suhtauduttiin positiivisesti.

”Kaupunkilaiskyselyyn saatiin tasaisesti vastauksia kaikista ikäryhmistä. Erityisesti vastauksissa ilahdutti paikallisten vastaajien suuri lukumäärä – lähes kaikki vastaajat asuvat Alavudella, ja asioivat keskustassa viikoittain. Vastaajat ovat siis kokemusasiantuntijoita, ja vastaukset olivat laadultaan erittäin hyviä ja idearikkaita”, kuvailee kaupunkisuunnittelun asiantuntija Aura Pajamo kyselyn totuttamisesta vastanneesta MUUAN Oy:stä.

Vastaajien keskuudessa keskusta-alueen ihanimmaksi paikaksi nimettiin järven ranta ja Rantapuisto. Parasta kaupungissa on rauhallinen järvimaisema, ja sen lisäksi muutenkin luonto ja viheralueet nostettiin erityiseen asemaan. Varsinaisista palveluista esiin nousivat kirjasto palveluineen sekä Harrin taidekeskus.

Toiveena siistimpi ja vehreämpi keskusta

Kaupungin keskustaa pidettiin nykyisellään tyhjänä ja rakennuksia vanhan näköisinä. Vastauksissa nousi esille kaupunkilaisten toive keskustan ilmeen kohentamisesta niin rakennusten kuin viherympäristön osalta. Parannuksia toivottiin erityisesti viheralueisiin ja niiden kunnossapitoon. Keskustaan toivotaan ajanvieton ja kohtaamisen paikkoja, erityisesti toria kaivattiin.

”Vastauksissa korostui toive ympäristön esteettömyydestä. Esteettömyyttä toivottiin erityisesti siksi, että keskusta olisi saavutettava ja turvallinen kaikille ikäryhmille lapsista senioreihin”, sanoo Aura Pajamo.

Vastauksissa myös toivotaan lisää palveluja lapsiperheille ja nuorille tulisi tarjota kokoontumispaikkoja sekä toivottiin kouluttautumisen mahdollisuuksia.

Virkistykseen ja vapaa-aikaan liittyvissä kysymyksissä nousi esiin kolme teemaa: rantaan liittyvät aktiviteetit, pysähtymisen ja kohtaamisen paikat sekä tapahtumien ja kulttuurin tilat. Lisäksi toivotaan ulkoliikunnan mahdollisuuksia sekä keskustakorttelissa että rannan tuntumassa.

Matkailun näkökulmasta keskustan paras paikka on ehdottomasti Rantapuisto, Kirkkojärvi sekä kaikki sen ympärille rakennetut matkailun toiminnot. Järvenrantaan toivotaan lisäpanostuksia esimerkiksi kahviloiden ja terassien sekä järven ympäri kulkevan virkistysreitin muodossa. Yleisesti ravintoloiden ja kauppojen palveluita pidetään hyvinä myös matkailijoiden näkökulmasta.

Panostuksia liikkumiseen ja palveluihin

Yksi vahvasti esiin nousseista teemoista on liikenneturvallisuus ja liikenteen sujuvuus. Kaupungilta toivotaan suurempaa panostusta katuihin ja kevyenliikenteen väyliin. Lisäksi keskustaan halutaan jatkossakin päästä helposti henkilöautolla ja pysäköinnin toivottiin olevan edelleen maksutonta. Liikennejärjestelyjen parantaminen onkin yksi kehityskohteista myös keskustakehittämisen hankkeessa.

Yleisesti vastauksissa nousee esiin, että keskusta-alueelle ei tee mieli mennä, koska luontevaa pysähtymisen ja ajanvieton tilaa, sisällä tai ulkona, ei ole. Tila voisi olla kaupallinen, kuten kahvila tai harrastustila, tai julkinen, kuten istuskelupaikat tai kirjasto. Kaikkiin tiloihin toivotaan esteettömyyttä, jotta palvelut olisivat aidosti kaikkien käytettävissä. Vastaajista 36 % kaipaa keskustaan lisää työskentelyn tiloja, kuten etätyöskentelyn sopivaa toimistotilaa, jossa olisi mahdollisuus rauhalliseen, häiriöttömään työskentelyyn.

Vastauksissa toivottiin, että kaikki kaupungin palvelut olisivat saatavilla yhdestä paikasta. Virastotilojen yhteyteen toivotaan erityisesti kaupunkilaisten käytössä olevia monitoimitiloja, kuten varattavia kokoustiloja sekä matalan kynnyksen ajanviettopaikkaa, ”kaupunkilaisten olohuonetta”. Sotepalvelujen yhteyteen toivotaan lähinnä terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä palveluita. Yleisesti soten palveluiden toivotaan olevan laadukkaita ja helposti saatavilla yhdestä paikasta.

Taustakysymyksillä kartoitettiin keskustan käyttötottumuksia

Keskustakehittämisen hankkeeseen liittyvä tottumuksiin ja toiveisiin keskittynyt kysely toteutettiin maaliskuussa ja siihen saatiin yhteensä 190 vastausta. Kyselyyn saatiin monipuolisesti vastauksia eri-ikäisiltä sekä erilaisilta keskustan käyttäjäryhmiltä. Suurin osa vastanneista, eli 68 %, oli työssäkäyviä ja 22 % eläkeläisiä. Tämän lisäksi kyselyyn vastasi koululaisia, opiskelijoita, työttömiä sekä vanhempainvapaalla olevia. Vastaajat asuvat pääosin asuvat Alavudella tai sen välittömässä läheisyydessä.

Suurin syy saapua keskustaan on keskustan palveluissa asiointi, ja 91 % vastaajista käy keskustan alueella vähintään kerran viikossa. Merkittävä osa vastaajista myös käy töissä tai asuu keskustassa, jolloin luonnollista liikettä syntyy keskusta-alueelle.

Keskustaan saavutaan pääasiallisesti henkilöautolla, ja 92 % vastaajista on valinnut henkilöautolla saapumisen ainakin yhdeksi pääasialliseksi liikkumismuodoksi keskustaan. Noin prosentti kaikista vastaajista saapuu yleensä keskustaan linja-autolla.

Keskusta on kyselyyn vastanneille arkisen asioinnin paikka, sillä puolet vastaajista oli viimeksi käyttänyt keskustassa nimenomaan päivittäistavarakaupan palveluita. Vastauksissa korostui myös terveyskaupan (apteekki) sekä kirjastopalveluiden käyttö. Lisäksi keskustan palveluita, kuten kampaamo-, parturi-, kosmetologi- ja kuntosalipalveluita käytetään ahkerasti. Selkeästi eniten toivottiin keskustaan parempia kahvila- ja ravintolapalveluista sekä kesäkahvilan ja -terassien sekä jäätelökioskien tyyppisiä toimintoja.

Alavuden keskustassa on käynnissä keskustan kehittämisprojekti. Alavuden kaupunki on solminut kumppanuussopimuksen WasaGroup Oy:n kanssa keskustan kehittämisestä. Kehittämissuunnitelman tarkoituksena on tutkia keskustan kehittämistä yhtenä kokonaisuutena. Hanke käynnistyi joulukuussa 2021 ja jatkuu usean vuoden ajan maankäytön suunnittelusta toteutussuunnitteluun asti. WasaGroupin kumppaneina projektissa toimivat Muuan Oy, WSP Finland Oy sekä Tuohex Capital.

Alavus-on-asukkaitaan varten

 

 

 

 

 

 

 

 


 

JÄTÄ KOMMENTTI