Järvi-Pohjanmaan perusturva | Terveyskeskus-hammaslääkäriksi Julia Rantala

0
Järvi-Pohjanmaan terveyskeskus ( jpnews.fi/JK)

Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunta päätti kokoksessaan 14.6. seuraavaa:

PERHE- JA SOSIAALIPALVELUIDEN ASUMISPALVELUYKSIKÖIDEN VALVONTAKÄYNNIT

Vt. peruspalvelujohtajan esitys:

Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi Järvi-Pohjanmaan perhe- ja sosiaalipalveluiden omien ja yksityisten asumisyksiköiden valvontakäynnit.

Hannu Särkinen ja Virpi Särkiniemi ilmoittivat olevansa esteellisiä (yhteisöjääviys) ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi klo 17.36-17.50.

Merkittiin, että kuultiin asiantuntijana sosiaalipalvelujohtaja Sirpa Tuomela-Jaskaria tämän pykälän kohdalla klo 17.36-17.50.

Hyväksyttiin.

JÄRVI-POHJANMAAN PERUSTURVAN (ALAJÄRVI, LAPPAJÄRVI, VIMPELI) LAUSUNTO ETELÄ-POHJANMAAN ALUEELLISEEN EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN SUUNNITELMAAN

Vt. peruspalvelujohtajan esitys:

Perusturva päättää antaa lausunnon tiedoksi Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallitukselle.

Hyväksyttiin.

ALAJÄRVEN TERVEYSKESKUKSEN AKUUTTIOSASTON SAIRAANSIJOJEN VÄHENTÄMINEN AJALLE 20.6.-31.7.2022

Vt. peruspalvelujohtajan esitys:

Perusturvalautakunta päättää laskea akuuttiosaston paikkaluvun 20 sairaansijaan ja varautua viiden (+5) paikan lisäkäyttöön tarvittaessa tilapäisesti ajanjaksolle 20.6.-31.7.2022.

Hyväksyttiin.

VALINTA TERVEYSKESKUSHAMMASLÄÄKÄRIN VIRKAAN

Vt. peruspalvelujohtajan esitys:

Perusturvalautakunta valitsee terveyskeskushammaslääkärin virkaan 1.8.2022 alkaen asiakirjojen, haastattelun, kokemuksen ja soveltuvuuden perusteella hammaslääketieteen lisensiaatti Julia Rantalan.

Hyväksyttiin.

HOIDON SAATAVUUS JA HOITOTAKUUN TOTEUTUMINEN LÄÄKÄRIN JA HOITAJIEN VASTAANOTOLLA

Vt. peruspalvelujohtajan esitys:

Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi hoitotakuun toteutumisen lääkärin ja hoitajien vastaanotolla ajanjaksolla 1.1.-30.4.2022.

Hyväksyttiin.

HOIDON SAATAVUUS JA HOITOTAKUUN TOTEUTUMINEN SUUN TERVEYDENHUOLLOSSA

Vt. peruspalvelujohtajan esitys:

Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi hoitotakuun toteutumisen suun terveydenhuollossa ajanjaksolla 1.1.-30.4.2022.

Hyväksyttiin.

ILMOITUS YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA/ K2 TURVAPALVELUT

Vt. peruspalvelujohtajan ehdotus:

K2 Turvapalvelut Oy täyttää sosiaalipalveluista annetussa laissa säädettävät edellytykset. Merkitään K2 Turvapalvelut Oy perusturvan ylläpitämään rekisteriin.

Hyväksyttiin.


 

Herranen lounas maaliskuu700x

JÄTÄ KOMMENTTI