Järvi-Pohjanmaan seutukunnan lukiot saivat kutsun osallistua Global Scientist Award kilpailuun ensimmäisenä Euroopassa

0
Japanilaisia lukiolaisia (Kuvituskuva/arkisto)

Heikki Mäkipää / J-Pnews
VIMPELI

Alueemme nuorille on tulossa harvinainen tilaisuus päästä kansainvälisesti mukaan huippuseuraan.

 

Mikä on Global Scientist Award kilpailu?

Global Scientist Award ”Dream Wings” on japanilainen sosiaalinen innovaatio, jonka tarkoituksena on tukea kouluissa tehtävää tutkimuslähtöistä opetusta ja edistää oppilaiden henkilökohtaista lähestymistä tieteeseen ja siitä saataviin tuloksiin.

Miksi järviseutulaiset lukiot?

Finland Japan Culture and Education (FJCE; www.fjce.fi ) sai kutsun Japanissa GSAtoimintaa koordinoivalta Ikeda Gakuenilta järjestää vastaava kilpailu Suomessa jo vuonna 2022. Tämä olisi ensimmäinen alue Euroopassa. FJCE on jo pidemmän aikaa selvittänyt Lappajärven Geolukiolle tarjottavaa yhteistyökoulua Japanista. Viime vuoden lopulla päätettiin, että tuo yhteistyökoulu on Kagoshiman kaupungissa Kyushun saarella toimiva yksityinen Ikeda Kaguen (https://ikedagakuen.ed.jp/). Konkreettinen yhteistyö aloitetaan
tammikuussa 2022.

Vastaavasti FJCE hankki vuonna 2015 Alajärven ja Vimpelin lukioille yhteistyökoulun Tokiosta yksityinen Jiyu Gakuen (https://www.jiyu.ac.jp/). Yhteistyömuotona on lähinnä vuosittainen 24 oppilaan vaihtoohjelma.

Ensimmäiseen GSA Finland kilpailuun päätettiin yhdessä Ikeda Gakuenin kanssa kutsua Impact Crater Lakegeoparkalueen (Lake District) lukiot (4 kpl). Alajärven ja Vimpelin lukioilla on ollut jo vuodesta 2014 lähtien yhteistyötä Jiyu Gakuenin kanssa, Evijärven lukio on kemiapainotteinen lukio kiinteässä yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa sekä Lappajärvellä on Suomen ainoa Geolukio, joka aloittaa kiinteän yhteistyön em. Ikeda Gakuenin kanssa.

GSA Finland 2022 kilpailu

FJCE otti Ikeda Gakuenilta tulleen haasteen vastaan ja nimesi hankkeen Global Scientist Award Finland 2022. Hanke päätettiin toteuttaa kolmessa eri vaiheessa eli nyt tässä hakemuksessa on kyse ensimmäisestä pilottikilpailusta.

Kilpailu on avoin luonnontieteen aloille, kuten fysiikka, kemia, biologia, maantiede, matematiikka jne. Kaikki esitykset osallistuvat ensin kilpailuun Suomessa ja sen jälkeen heistä parhaat pääsevät mukaan SGAkilpailuun Japanissa.

Kilpailu toteutetaan siten, että luokassa oppilaat toimivat joko itsenäisesti, parina tai tutkimusryhmänä ja tutkivat sitä, mikä heidän mielestä on mielenkiintoista sekä sisältää jotain uutta ja innovatiivista ottaen huomioon kilpailun luonnontieteelliset alat. Mikäli ollaan tieteenalojen rajapinnalla, niin kilpailuun osallistujan kannattaa olla yhteydessä kilpailun organisaatioon (FJCE) ennen ilmoittautumista. Edellä mainitut kriteerit toimivat myös kilpailun voittajaa valittaessa.

Tutkimustulokset esitetään yhden posterin esityksenä niin, että siihen liittyy 10 minuutin mittainen suullinen esitys. Esittelijä saa valita tavan esitykselle, mutta posterissa tulee ilmetä tutkimustulokset, niiden sovellettavuus käytäntöön ja työssä käytetyt kirjalliset referenssit.

Poster esitys pidetään raadin edessä. GSA Finland 2022 (Dream Wings) voittajat valitsee raati, joka koostuu Helsingin ja Vaasan yliopiston professoreista, Geoparkin henkilöistä sekä kaikista neljästä Kraatterijärven alueen ”pormestarista”. Tuomariston puheenjohtajana toimii FJCE. Tuomariston päätös ei ole valituskelpoinen.

Kilpailuun ilmoittautuminen ja kilpailuaika

Kilpailuun ilmoittaudutaan kouluihin jaettavaa lomaketta käyttäen. Kilpailuaika päättyy 15.5.2022 mennessä.

Dream Wingsin voittajat ja palkinnot

Hankkeita arvioidaan niiden innovatiivisuuden, uusien menetelmien käytön, kaupallistamisen ja toteutettavuuden kriteerein. Tuomariston päätöksistä ei voi valittaa. Hankkeessa syntyneet uudet innovaatiot tai menetelmät pysyvät tekijän oikeutena ja niiden mahdollisesta kaupallistamisesta neuvotellaan erikseen.

Esitysten kaupallistamisen kelpoisuudesta tehdään päätös erillisessä Pitchaustapahtumassa, jossa sijoittajien puheenjohtajana toimii Angry Birdsmies Peter Vesterbacka.

FJCE jakaa GSA Finlandin parhaalle esitykselle palkinnon, joka on 2 hengen matka Japaniin (voittaja ja huoltaja; voittajapari; voittaja ja opettaja jne. variaatiolla). Matkalle lähtevät voittajat osallistuvat Japanissa GSAkilpailuun ja pitävät esitelmät paikallisissa kilpailuissa syksyllä 2022.


 

JÄTÄ KOMMENTTI