KOLUMNI | Ikääntyneetkö kakkosluokan kansalaisia?

0

Pentti Hautala

Ikääntyneistä suomalaisista 75 prosenttia kokevat tulevansa kohdelluksi toisen luokan kansalaisina. Samalla ikääntyneet ovat huomioineet, että nuoruutta ihannoidaan ja arvostetaan nyky-yhteiskunnassa aivan liikaa.

Toimittaja Pentti Hautala

Käytännössä runsaan 72 prosentin mielestä suomalaiseen yhteiskuntaamme sisältyy paljon ikään perustuvaa syrjintää. Lähes 70 % puolestaan toteaa, että nykyisin ihannoidaan liiaksi nuoruutta.

Vastaajien joukko muodostaa edustavan otannan Suomen 55-84-vuotiaasta väestöstä. Lehdistölle taannoin jaetusta tiedotteesta käy ilmi monenlaisia kiinnostavia tietoja. Siksi ihmetyttääkin se, miksi ei niitä ole tuotu tuloksissa esille. Todistaako se sitä, että tiedotusvälineetkään eivät ole nykyään kiinnostuneita ikäihmisten tuntemuksista ja asioista?

Tutkimuksessa todetaan mm. ikään perustuvan syrjinnän olevan totta. 70 prosenttia epäilee, ettei vanhempia ihmistä pidetä niinkään voimavarana, vaan pikemminkin jopa kulueränä. Ikääntyneet eivät ole näkemyksineen yksin. Samaan aikaan toteutetun, väestöön kohdistuneen tutkimuksen perusteella myös nuoremmat pitävät ikään kohdistuvaa syrjintää todellisena. Heidänkin mielestään kohdellaan ikäihmisiä usein toisen luokan kansalaisina – kulueränä.

Myös monia nuoria häiritsee nykyajalle tyypillinen nuoruuden liiaksi ihannoiminen.

JOKA TOINEN ikääntynyt ei usko, että eläkejärjestelmämme tarjoaa esimerkiksi kymmenen vuoden kuluttua tarpeeksi kattavan tuen eläkeläisille. Näin siitäkin huolimatta, että tällä hetkellä on sijoitettuna suomalaisten työeläkevaroja ”maailman markkinoille” hieman yli 220 miljardia euroa= 220 000 miljoonaa euroa!!

Käytännössä 47 % vastaajista on vaikea uskoa sitä, että eläkejärjestelmä jatkossa kohtelisi eri ikäluokkia oikeudenmukaisesti tai tarjoaisi eläkeläisille tarvittavan tuen. Kaiken kaikkiaan eläkejärjestelmän tulevaisuuden ennustaminen oli kuitenkin vaikea tehtävä. Vailla mielipidettä olleiden osuudet olivat tavanomaista suuremmat.

Esimerkiksi noin 40 prosenttia ei osannut sanoa, kuinka oikeudenmukainen järjestelmä on jatkossa. 36 prosenttia vastaajista oli vailla mielipidettä siitä, onko nykyään kyseessä yhteiskunnalle kallis vai edullinen järjestelmä? Työelämässä ylempinä toimihenkilöinä ja johtavassa asemassa työskennelleiden tai työskentelevien tyytyväisyys on keskimääräistä suurempaa. Myös korkea koulutustaso viittaa samaan suuntaan.

Paremmissa taloudellisissa asemissa olevatkin tuntevat joutuvansa syrjityksi ikänsä perusteella.

Ei riitä, että eläkeläisjärjestöt yrittävät pitää huolta eläkkeensaajien taloudellisesta tilanteesta ja sen pysymisestä vähintään kohtuullisena. Suomessa ei ole varaa menettää ikääntyneiden kokemusta ja viisautta. Varttuneiden ääni on saatava nykyistä paremmin kuuluviin. Tutkimus paljastaakin, että yhteensä lähes 50 prosenttia tutkimukseen osallistuneista voisi ja haluisi työskennellä vanhuuseläkkeellä ollessaan.

Kun laajaan tutkimukseen/kyselyyn osallistuneiden antamien vastausten perusteella laadittua laajaa raporttia tarkastelee, niin tulee selvästi ilmi, kuinka ikärasismi ”rehottaa” Suomessa. Sen olemassaolon tuntevat ikäihmiset itse ja sitä kummastellaan nuorempienkin keskuudessa.

Tämä saa aikaan luopumisen ja alistumisen ilmapiirin. Tällainen johtaa yhä useamman ikäihmisen, varsinkin yksinäisten ja harrastuksia vailla olevien, itsetuhoisiinkin ajatuksiin.  Jos virkeät ja paljon kokemuksia omaavat eläkeläiset luopuvat vaikuttamisesta, esimerkiksi kunnallisella tasolla, ei ole ihme, vaikka ikäihmisten hyvinvoinnin turvaaminen jääkin päätöksissä heikoksi.

– Tulee sellainen tunne, kuten tehty tutkimuskin osoittaa, että ollaan toisen luokan kansalaisia.

Tutkimustulosten esille tuomasta tunteesta, toisen luokan kansalaisiin kuulumisesta, pitäisi päästä eroon. Siihen voi vaikuttaa jokainen ikäihminen omallakin toiminnallaan!

Esimerkiksi päättäjinä tarvitaan eri-ikäisiä henkilöitä kunnissa, maakunta ja valtakunnan tasolla. Mutta Suomessa on tilanne tällä hetkellä se, että samat ihmisryhmät, jotka elämöivät rasismia vastaan, harrastavat yleisesti itse ikärasismia. Esimerkiksi amerikkalaiset näyttävät hyvää esimerkkiä ikärasismin boikotoinnista, kun äänestivät lähes 80-vuotiaan presidentikseen!

TURVATTU VAHHUUS KAIKILLE! Tähän on Suomessakin varaa ja velvollisuutta.

 

JÄTÄ KOMMENTTI