KOLUMNI | JOS ON KÄYTTÄJIÄ – RAIDELIIKENNE SÄILYY!

0
Suuret puutavara ajoneuvoyhdistelmät ajavat monien satojen kilometrien etäisyydeltä määränpäähän. Turvallisempi ja halvempikin vaihtoehto voisi olla monissa tapauksissa juna? (Kuva: Pentti Hautala)

Pentti Hautala

Todelliseksi saneerauksen kohteeksi ovat kohonneet valtion rautatiet. Näin siksi, kun monet, varsinkin henkilöliikenteen, junavuorot vaativat toimiakseen runsaasti valtion varoja.

Toimittaja Pentti Hautala

Henkilöliikenteen junavuorojen vähentäminen, tai yksityistäminen uhkaa entistä enemmän myös aluettamme, Haapamäki – Seinäjoki raideliikennettä. Karsimisen varaa ei kuitenkaan, nyt jo kovin vähissä junavuoroissa, ole tai liikenne loppuu kokonaan.

Kuten mediassa on kerrottu ja alueemmekin kuntapäättäjien kokouksista julki tuotu, on valtiovallan taholta houkuteltu myöskin alueemme kaupunkeja ja kuntia erilaisiin hankkeisiin mukaan. Tarkoituksena on kartoittaa muun muassa kuinka junaliikenteen yrittäjävetoisuus tulevaisuudessa sujuisi.

Perimmäinen pyrkimys taitaa olla kuitenkin, että saataisiin enemmän radanvarsikuntia myös kannattamattoman raideliikenteen maksajiksi. Ainakin kustannuksiin osallistujia tarvittaisiin kunnostuksiin ja rakentamiseen jne..

Raideliikenteen yksityistämisen keinoin haetaan säästöjä valtiolle. Ensijassa tähän on jo menty muun muassa sillä, että on poistettu kannattamattomia junavuoroja. Mutta aina on vaalit lähellä, joten tässäkin karsinnassa pitää tehdä politiikkaa. Paljon on vielä tappiota tuottavaa junaliikennettä jäljellä.

Pyrkimyksenä hallituksella on markkinaehtoisen kilpailun avaaminen joukkoliikenteen hoitamiseksi. Mutta halukkaita yrittäjiä ei ole helppo löytää kannattomille reiteille, eikä myöskään maanteille. Valtion tukieuroja tarvitaan runsaasti, että yleiset liikenneyhteydet säilyvät maaseudullakin.

Mutta..mutta!- Nämä liikenteellisetkin säästötoimet ja karsimiset juontavat alkunsa siitä, että me käytämme liin vähän junia ja linja-autoja. Näiden yleisten liikennemuotojemme keskinäinen kilpailu on myöskin kamppailua asiakkaista, jossa juna jää yleensä tappiolle.

Oma auto, ainakin vielä, kun se on hankittuna tulee halvemmaksi ja sopivammasti käyttää. Ainakin näin jos on yksikin kaveri kyydissä. Siksi pitää päättäjienkin toimesta ylikorostaa yksityisautoilun ilmakehää tuohoavasta tehosta. Unohdetaan se, laivat ja lentokoneet ym. saastuttavat tuhatkertaisesti yksityisautoiluun verrattuna.

”Viisaiden” päättäjien taholta valehdellaan ja pelotellaan kansalle polttoaineita käyttävien autojen vaikutuksista esimerkiksi maapallon ilmaston lämpenemiselle. Näin pohjustetaan  muun muassa autoilun ja polttaineiden verotusten nostamista. Polttoaineiden hinnat ovat myöskin nousseet hurjasti viime aikoina, vaikka hallitus on toisin luvannut. Maaseudun asukkaita kuritetaan!

Monet niistäkin henkilöistä jotka ovat eniten äänessä junavuorojen säilyttämisestä, eivät junaa koskaan käytä matkustusvälineenä. Ratkaiseva syy henkilöautolla liikennöintiin on se, kun juna- ja linja-autovuoroja ei ole. Jos on, niin aikataulut eivät ole käyttökelpoisia omien tarpeitten kanssa.

Hyvin harvoin esimerkiksi kuntapäättäjät käyttävät junia matkustaessaan, sen sijaan he suuntaavat suuremmillakin porukoilla matkojaan pääkaupunkiin ja muualle autoilla.

VR on myös toki monissa tapauksissa syyllinen junien tyhjinä liikkumiseen. Aikataulut pitäisi laatia niin, että ne palvelisivat mahdollisimman hyvin esimerkiksi työpaikkaliikenteen ja opiskelijoiden tarvetta. Näin muun muassa alueellamme Haapamäen radalla.

Kun olen seurannut henkilöjunien matkustajamääriä esimerkiksi Seinäjoki-Haapamäki radalla, ei se oikein hyvää kuvaa anna käyttömääristä. Useissa vaunuissa on aivan liian vähän matkustajia. Tyystin tyhjiäkin vaunuja. Myös tavaran ja puun kuljetuksia hoidetaan teillämme yhä suuremmilla kuormilla.

Minä tein jo lehtimäkeläisen ministeri Eino Uusitalon aikaan useita juttuja Haapamäen radan liikennettä kehittäneestä ”Topparoikka-toimikunnasta”. Kuinka radan köyttöä lisätään? Hyviä sunnitelmia ideoitiin, mutta liikenne ja junien käyttö on jatkanut kuihtumistaan.

Jokaisen kannattaa mennä nyt itseensä. Jos asuu asemien läheisyydessä ja kokee junien säilymisen tärkeänä, niin myös pyritään käyttämään VR:n palveluja.

PITÄISI MUISTAA!- Kun junia käytetään, niin ne varmasti myös säilyvät raiteillamme yritysvetoisinakin. Vain junia hyödyntämällä osoitetaan niiden tarpeellisuus!

Se myöskin ihmetyttää, että yhä vähemmän näkee pitkän pitkiä puutavarajunia, mutta sitäkin enemmän autorekkoja maanteillä.

Junia on, mutta ne kaipaavat käyttäjiä, niin talvella kuin kesälläkin. (Kuva: Pentti Hautala)

 


 

JÄTÄ KOMMENTTI