Korkeamaan tuulivoimahanke etenee Soinissa

0
Tuulivoimaa!

Korkeamaan tuulivoima-alueen vahvistuneelle osayleiskaava-alueelle haettuja tuulivoimaloiden rakennuslupia käsiteltiin teknisen lautakunnan kokouksessa.

Korkeamaan tuulivoima-alueen osayleiskaava on saanut lainvoiman 27.8.2021 ja haettavat tuulivoimalaluvat olivat kaavan mukaisia. Soinin tekninen lautakunta myönsi luvat tuulivoimaloille yksimielisesti eilen 11. marraskuuta.

Christoffer Wiik

Rakennuttajan edustaja maajohtaja Christoffer Wiik Soini Tuuli Oy: ta kertoo olevansa erittäin iloinen päätöksestä ja onnittelee kaikkia soinilaisia, takaahan päätös Soinin asukkaille verotulojen kautta hyvinvointia tulevaisuudessa. Samoin Wiik korostaa hankkeen merkitystä pyrkimyksessä ilmastopäästöjen vähentämiseen

Aikataulusta Christoffer Wiik toteaa metsätöiden ja teiden rakentamisen alkavan pari vuoden sisällä. Korkeamaan tuulivoimapuisto on kooltaan keskisuuri, 19 voimalan kokoisena, ollen alun perin jonkin verran suurempi suunnitelmissa.


 

 

Monologi PUUHISSA

JÄTÄ KOMMENTTI