Kulttuurin tuottajille uusia ansaintamahdollisuuksia

1
Pohjanmaan Helmi Kraatterijärvi, Lappajärvi (Kuva: Jukka Ketonen)

Heikki Mäkipää/hankepäällikkö/Lappajärven kunta

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Lappajärven kunnalle erityisavustuksen ”Virtuaalitodellinen kulttuurikokemus ja virtuaalimatka UNESCOn Geopark (haku) alueella uudella digitaalisella alustalla” hankkeelle. Hanke aloitetaan välittömästi ja se kestää vuoden 2022 loppuun asti.

Avustuksella edistetään pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman tavoitetta vahvistaa Suomen kulttuurimatkailua sekä tukea kulttuurimatkailun elpymistä ja sopeutumista toimintaympäristöön, joka on muuttunut Covid-19 –pandemian seurauksena. Hankkeen suunnitteluun ovat Lappajärven kunnan ja Kraatterijärven Geoparkin ohjauksessa osallistuneet koordinoijana Project Impact Ltd. asiantuntijayrityksineen, Ähtärin eläinpuisto ja Nelimarkka museo.

Matkailu on Kraatterijärven Geopark alueella keskeinen ala, jolla on vahva historiallinen yhteys kulttuuriin. Seutukuntien asukkaiden ihmisyys ja elämisen perusta pohjautuu paikalliseen kulttuuriin, jolla on monimuotoiset kasvot kivikaudesta asti aina nykymuotoiseen somekulttuuriin. Geopark alueella olevat kulttuurikohteet ovat merkittävin matkailullinen vetovoimatekijä.

Kraatterijärven Geoparkia kehitetään ottaen huomioon toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset, tulevaisuuden kehityssuunnat sekä alueella olevien taiteen alojen erilaisuus. Geopark alueella ovat erityisen voimakkaana museot, teatteri, näyttelyt, tanssi ja elävä musiikki. Samalla syntyy kehittämisaihioita siitä, että tulisiko matkailutulojen ohjautua paremmin matkailukeskeisyydestä hyödyn tuottajille eli taiteilijoille ja/tai niitä ylläpitäville instituutioille.

Perinteisen taidemuseossa, teatteriesityksessä tai taidenäyttelyssä käynnin rinnalle on noussut muut tavat osallistua taiteesta nauttimiseen. Yksi merkittävimmistä uuden teknologian suomista mahdollisuuksista on digitaalitekniikan hyväksikäyttö. Näin lisätään kaikkien osallistumismahdollisuuksia kulttuuriin ja esteitä vähän osallistuvilta poistetaan.

Kraatterijärven Geopark menestyy keskittymällä omiin, ympärivuotista matkailua edistäviin teemallisiin vahvuuksiinsa. Matkailullinen vuosikello on yhdistettävä kulttuuriseen vuosikelloon ja sitä kautta saadaan aluetaloutta kehitettyä ja synnytettyä uusia mahdollisuuksia lisäämällä vuorovaikutusta taide- ja kulttuurikentän toimijoiden sekä kasvatus-, koulutus- ja tutkimuskentän toimijoiden kesken.

Kraatterijärven Geoparkin kulttuurielämä on monimuotoista ja monitasoista. Alueella esiintyvät kansantaide, käsityöt, pelimannit, kansantanssit jne. ovat saaneet rinnalleen jo viime vuosisadan alusta lähtien kansainvälisesti tunnettuja kulttuurielämän vaikuttajia. Myös Geoparkin alueella taide ja kulttuuri kehittyy kansainvälisessä vuorovaikutuksessa. Globalisaatio lisää kilpailua taide- ja kulttuurituotteiden markkinoilla. Onnistuessaan alueemme kulttuuritoimijoiden kansainvälistyminen tuo tekijöille uusia työtilaisuuksia ja -tuloja ja tarjoaa mahdollisuuksia kehittää sisältöjä. Kansainvälistyminen onnistuu laajamittaisemmin, jos sen toimintaedellytykset ja sitä tukevat rakenteet vahvistuvat.

Tässä hankkeessa uusien rakenteiden pohjan muodostavat virtuaalitekniikka ja sitä tukeva digitaalinen asiointialusta. Näitä käyttäen kulttuurielämyksen tuottajille syntyy mahdollisuus saada matkailutulosta suurempi osa itselleen.


 

Korona-kartta 700x

1 KOMMENTTI

  1. Käytetään hienoja sanoja kuten globalisaatio ja virtuaalisuus… Ettei tässä vaan mennä noiden taikasanojen lankaan? Kuulostaa nimittäin kalliilta ja turhalta, jutusta ei käy ilmi mitään konkreettista että onko taas joku höpöhöpöhanke?
    No pitäähän sitä rahat käyttää kun joku niitä myöntää.

JÄTÄ KOMMENTTI