Luontokoulu Ähtärin eläinpuistoon! Keski-Suomen ELY-keskukselta hankeavustus

0
Ympäristökasvattaja Selma Närkki

Ähtärin eläinpuistoon perustettava luontokoulu tulee olemaan Etelä-Pohjanmaan ensimmäinen, tarkoitus on parantaa Etelä-Pohjanmaan lasten ja nuorten ympäristökasvatuksen tasa-arvoa.

Eläinpuiston luontokoulu ryhtyy hankkeen aikana Vihreä Lippu-toimintaa ja toimii alueellisena Vihreä Lippu edistäjänä ja asiantuntijana. Luontokoulun suunnittelee Ähtärin eläinpuiston ympäristökasvattaja, jolla on osaamista myös koulumaailmasta.

Mikä on Vihreä Lippu

Vihreä Lippu on kansainvälinen kasvatusalan ympäristömerkki päiväkodeille, kouluille, oppilaitoksille sekä lasten ja nuorten vapaa-ajantoimijoille. Se ohjaa pitkäjänteiseen, tulokselliseen ja innostavaan toimintaan.

Mikä on luontokoulu?

Luontokoulutoiminta tukee ja täydentää päiväkotien ja koulujen ympäristökasvatustyötä. Toiminnan pääpaino on ulko-opetuksessa, joka tarjoaa myönteisiä luontoelämyksiä, herättää kiinnostusta ympäröivään luontoon ja edistää vastuullista elämäntapaa. Toiminnan kautta pyritään vahvistamaan luontosuhdetta ja lisäämään luonnossa oleskelua, liikkumista ja tekemistä, jotka lisäävät ihmisten hyvinvointia ja terveyttä. Tavoitteena on myös tuoda esiin syitä, jotka johtavat ympäristöongelmiin sekä keinoja ja mahdollisuuksia valoisampaan tulevaisuuteen.

Hankkeen kesto ja tavoitteet

Hanke tullaan toteuttamaan 1.3.2022 – 31.12.2023 välisenä aikana. Hankkeen tavoitteena on tuottaa n. 75 ilmaista toiminnallista luontokoulupäivää Etelä-Pohjanmaan lapsille ja nuorille, sekä tuottaa ja välittää omatoimimateriaaleja kasvattajille ja opettajille koulujen ja päiväkotien lähiympäristöön. Omatoimimateriaaleihin rakennetaan lainattavat retkireput, jotka voivat sisältää opetusmateriaalien lisäksi tarvittavia tutkimus- tai mittausvälineitä luonnon tutkimiseen. Hankkeen aikana opettajille järjestetään lisäkoulutusta ja Vihreä Lippu -koulutusta.

Etelä-Pohjanmaan kouluja ja päiväkoteja innostetaan samalla Vihreä Lippu -toimintaan tuomalla esiin toiminnan hyötyjä ja mielekkyyttä. Tavoitteena on, että hankkeen päätyttyä alueella toimisi luontokoulu, jonka toiminta on turvattu kuntien rahoituksen turvin.


 

JÄTÄ KOMMENTTI