Seutukaupunkitutkimus 2022: Ähtärin imago hyvä, myös tunnettuus kasvussa

0
Monipuolinen Saunaravintola Kiulu Ähtärissä (Kuva: Timo Ahopelto)

Maanantaina 23.5.2022 julkistettiin Ähtärin kaupungin kaupunki-kohtaiset tulokset vuoden 2022 alussa toteutetusta seutu-kaupunkien vetovoimatutkimuksesta. Seutukaupunki-tutkimus antaa tutkittua tietoa 57 seutukaupungin vahvuuksista ja kehittämiskohteista ja sen myötä työvälineitä vetovoiman ja pitovoiman kehittämiseen. Kuluvana vuonna Ähtäri tilasi tutkimuksesta myös kuntakohtaisen, tarkemman raportin.

Tutkimus jakautui ulkoiseen ja sisäiseen vetovoimatutkimukseen, jossa ulkoista vetovoimaa tarkasteltiin seutukaupunkien ulkopuolisten vastaajien näkökulmasta ja sisäistä seutukaupunkien asukkaiden näkökulmasta. Ulkoista vastaajakuntaa edustivat kahden lähialueen seutukaupungin, Alavuden ja Alajärven asukkaat sekä kahden suurkaupungin, Seinäjoen ja Tampereen asukkaat. Vetovoimaa tutkittiin pehmeillä eli kokemuksellisilla vetovoiman mittareilla. Tuloksissa tarkasteltiin myös seutukaupunkien muuttoliikettä ja elinkeinoelämän kehitystä.

Tulokset osoittivat, että vetovoimatekijöillä mitattuna Ähtärin tunnusluvut olivat nousseet lähes kaikilla mittareilla edelliseen mittauskertaan, vuoteen 2019 verrattuna. Ähtärin imago ja tunnettuus ovat lähialueen seutukaupunkien parhaimmistoa.

Suurten kaupunkien vastaajat arvioivat, että Ähtäri on ennen kaikkea turvallinen kaupunki, jossa on hyvä ilmapiiri ja fiilis sekä monipuoliset matkailupalvelut. Suurten kaupunkien vastaajat pitivät Ähtäriä myös persoonallisena ja muista seutukaupungeista erottuvana. Kehittämistä suurkaupunkilaiset löysivät mm.  työllisyysmahdollisuuksien ja kaupallisten palveluiden osalta.

Ähtäriläiset itse arvioivat vetovoimatekijöistä vahvimmiksi matkailupalvelut, turvallisuuden ja asuinympäristön. Kehittämistarpeita nähtiin kaupallisten palveluiden ja keskustan vireyden ja viihtyisyyden osalta. Vapaissa kommenteissa nousivat asumisen osalta esiin väljyys ja rauhallinen asuinympäristö. Ähtäriä pidettiin myös yrittäjäystävällisenä kaupunkina, joka tarjoaa mahdollisuuksia yrittää mm. matkailun ja teollisuuden parissa.

Jarmo Pienimäki

Kaupunginjohtaja Jarmo Pienimäki on tyytyväinen tutkimustuloksiin: − Ähtärin vahvuudet nousivat tuloksissa hyvin esiin ja niihin panostamme vahvasti edelleen. Ei ole yllätys, että matkailuelinkeinon osalta Ähtäri Zoo ja luontomatkailu nousivat esiin vahvan teollisuuden rinnalla. Myös kehittämiskohteet on tunnistettu ja niihin olemme jo pureutuneet vireillä olevien kouluhankkeiden ja vapaa-aikapalveluihin liittyvien kehityshankkeiden kautta. Uskon, että myös yrittäjävetoisten palveluiden osalta on Ähtärin seudulla lähiaikoina paljon uutisoitavaa.

 


 

PTV mansikkasumppa1

JÄTÄ KOMMENTTI