Vimpelin kunnanhallituksen päätöksiä

0
Vimpelin kunnantalo

Vimpelin kunnanhallituksen päätöksiä kokouksesta 23.5.

LUNASTUSOIKEUDEN KÄYTTÄMINEN OSAKESIIRROSSA / KUNTALA OY

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus päättää, että Vimpelin kunta ei käytä lunastusoikeuttaan ko. osakekauppaan.

Hyväksyttiin.

TEKNISEN JOHTAJAN TEHTÄVÄKOHTAINEN PALKKA

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus vahvistaa teknisen johtajan viran tehtäväkohtaiseksi palkaksi
5 122,71 euroa/kk (taso 5.5.2022).

Hyväksyttiin.

YHTEISTOIMINTANEUVOTTELU / HYVINVOINTIALUEELLE SIIRTYVÄ HENKILÖSTÖ

Kunnanjohtajan ehdotus

Kunnanhallitus päättää käynnistää yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut so-
siaali- ja terveydenhuollon palveluissa työskentelevän tukitehtävien henkilös-
tön siirroista hyvinvointialueelle. Yhteistoimintamenettely koskee Vimpelin
kunnan teknisen toimen henkilöstöä.

Hyväksyttiin.

VUOKRAN MÄÄRITTELY / SAARIKENTTÄ / KUNTALAISTEN OLOHUONE

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus päättää kuntalaisten olohuoneen vuokrasta seuraavaa:
– vuorokausivuokra 65 euroa / vrk + kulloinkin voimassa oleva alv %
– tuntivuokra 8 euroa / tunti + kulloinkin voimassa oleva alv %
– vuokraajan tulee siivota tilat oman käyttönsä jälkeen
– Vimpelin Vedon pesäpallo-ottelut Saarikentällä / tilasta ei peritä vuokraa
eikä tilaa vuokrata ulkopuoliseen käyttöön ottelupäivänä
– mikäli tila varataan etätyötilaksi, peritään sama vuokra kuin kunnan etä-
työtiloista muutoinkin.

Hyväksyttiin.

LAUSUNTO / AISAPARIN STRATEGIA 2023-2027

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus päättää lausuntonaan esittää seuraavaa: Strategia on kokonaisuudessaan hyvin laadittu ja vastaa alueellisiin kehitystarpeisiin. Vimpelin kunta kuitenkin toivoisi, että strategiassa huomioidaan hyvinvointi-alueille siirtyminen ja mahdollisuus nostaa kolmannen sektorin toimijoita, kyläyhdistyksiä jne. suureen rooliin hyvinvointi- ja erityisesti ennaltaeh-käisevien SOTE-palveluiden tuottamisen näkökulmasta. Tämä edellä mainittu
lisäys voisi olla tarpeen lisätä osaksi strategiaa.

Hyväksyttiin.

4H-YRITYS / KUNTASETELI

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus päättää tukea aloittavia nuorten 4H -yrityksiä arvoltaan 250
euron kuntasetelillä, joka maksetaan hakemuksesta, jonka liitteenä on todistus 4H – yrityskoulukseen osallistumisesta ja yrityksen perustamisesta. Tuki
maksetaan kustannuspaikalta 019001/Elinkeinotoimi.

Hyväksyttiin.

KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / LEHTIMÄKI

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy kauppakirjan Vimpelin kunta / Lehtimäki allekirjoitettavaksi.

Hyväksyttiin.

VAIHTOKIRJAN HYVÄKSYMINEN / VÄINÖLÄ / KETTULA

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy vaihtokirjan Vimpelin kunta / Koskinen allekirjoitet-
tavaksi.

Hyväksyttiin.

LASTEN JA NUORTEN MAAKUNNALLINEN HYVINVOINTISUUNNITELMA

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy maakunnallisen lasten ja nuorten hyvinvointisuunni-
telman vuosille 2022–2025 ja esittää sen edelleen kunnanvaltuustolle hyväk-
syttäväksi.

Hyväksyttiin.

TEKNISEN JOHTAJAN VIRKA

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että teknisen johtajan virkaan vali-
taan insinööri AMK Jarno Pulkkinen, jota koulutuksen, työkokemuksen, suo-
ritettujen haastattelujen ja niiden pohjalta tehdyn kokonaisarvioinnin perus-
teella, voidaan pitää Vimpelin teknisen johtajan virkaan parhaiten soveltu-
vana. Virassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa ja virkaan valitun on toimi-
tettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran vastaan-
ottamista.

Hyväksyttiin.

KIINTEISTÖNLUOVUTUSILMOITUKSET

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus päättää, että kunta ei käytä etuostolain perustein etuosto-
oikeutta 9.-22.5.2022 toteutuneissa kiinteistökaupoissa.

Hyväksyttiin.

LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus merkitsee päätökset tietoon saatetuksi, eikä käytä otto-oikeutta sivistystoimen tilaajalautakunnan 3.5.2022 eikä teknisen lautakunnan
11.5.2022 tekemiin päätöksiin.

Hyväksyttiin.

ILMOITUSASIAT

Merkitään tiedoksi.

Hyväksyttiin.

MUUT ASIAT

Keskusteltiin eläkeläisten bingon resursseista sekä pöytäkirjan tarkastami-
sen ja päätösten muutoksenhaun erosta.

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS

– GSA-kilpailu lukiolaisille, tehtyjen töiden arviointitilaisuus 23.5.
– Toimelan kiinteistön korjauksen valmisteluvaihe
– Hybridikeskus -hankkeen valmisteluvaihe
– Keskuskiinteistön tilan vuokraus pienyrittäjille
– Matti Latvala on jättänyt hallinto-oikeudelle valituksen koskien Aapiskujan koulun oppilaiden väistötiloja koskevaa kunnanhallituksen päätöstä 25.4.2022.


 

PTV mansikkasumppa1

JÄTÄ KOMMENTTI