Virrat maksaa kokeiluluonteisesti kotihoidontuen kuntalisää

0
(JR/J-Pnews)

Jarkko Ruohola/ J-Pnews
Virrat

Virtain sivistyslautakunta päätti keskiviikkona kotihoidontuen kuntalisän maksamisesta tehdyn valtuustoaloitteen johdosta, että Virtain kaupunki maksaa alle 3-vuotiaasta lapsesta kotihoidontuen kuntalisää kokeiluluonteisesti ajalla 1.8.2024-31.5.2025.

Maksaminen tapahtuu siten, että ensimmäisestä lapsesta lisän suuruus on 300 €/lapsi/kuukausi ja muista lapsista 100€/lapsi/kuukausi. Maksamisen edellytyksenä on se, että ketään perheen alle 3- vuotiaista lapsista ei hoideta kunnallisessa varhaiskasvatuksessa, vaan huoltajat voivat valita muuten hoitojärjestelyt.

Lautakunta päätti, että kaupunki liittyy Hanselin puitesopimukseen oppimateriaalihankintojen osalta esi- ja perusopetukseen vuosille 2024-2026 (2028) ja lukiokoulutuksen osalta vuosille 2025-2027 (2029). Lisäksi lautakunta keskusteli välipalatarjoilun järjestämisestä ja koulun ja poliisin yhteistyöstä. – jr


 

JÄTÄ KOMMENTTI