Alajärven kaupunginhallituksen päätöksiä

0
Akateemmikko Alvar Aallon käsialaa olevat Alajärven kaupungintalo ja hallintokeskuskokonaisuus Alvar Aallon tiellä valmistuivat vuosina 1966-1967. (kuva: K-Media/Arkisto)

Alajärven kaupunginhallituksen eräitä päätöksiä kokouksesta 28.11.

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN

Kaupunginjohtaja Vesa Koivunen

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto
– hyväksyy liitteen mukaisen sopimuksen Seinäjoen kaupungin ja naapurikuntien (12 kuntaa) ympäristöterveydenhuollon yhteisestä toimielimestä ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestämiseksi 1.1.2023
alkaen. Sopimus korvaa voimassa olevan Seinäjoen kaupungin ja naapurikuntien (12 kuntaa) ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintasopimuksen.
– hyväksyy Ilmajoen kunnan uudeksi sopimusosapuoleksi 1.1.2023 alkaen edellyttäen, että Ilmajoki hyväksyy yhteistoimintasopimuksen.

Hyväksyttiin.

PERIAATESOPIMUS KRAATTERIJÄRVEN GEOPARK -YHDISTYKSEN JA ALAJÄRVEN KAUPUNGIN VÄLISEKSI TOIMINTA- JA RAHOITUSMALLIKSI

Kaupunginjohtaja Vesa Koivunen

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteen mukai-
sen periaatesopimuksen Kraatterinjärven Geopark -yhdistyksen ja Alajärven kaupungin väliseksi toiminta- ja rahoitusmalliksi.

Hyväksyttiin.

ÄHTÄRINJÄRVEN VASIKKASAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN HYVÄKSYMINEN

Kaupunginjohtaja Vesa Koivunen

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Ähtärinjärven Vasikkasaaren (päiv. 28.9.2022) ranta-asemakaava hyväksytään.
Päätöksestä määräytyy maanomistajalle hyväksytyn taksan mukainen
maksu 2 000 euroa), asemakaavan käsittelymaksu.

Hyväksyttiin.

HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN

Kaupunginjohtaja Vesa Koivunen

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy
Alajärven kaupungin hallintosäännön 1.1.2023 lukien.

Merkittiin, että vt. hallintojohtaja Henna Matintupa oli esteellisenä poissa
asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan klo 16.33–17.05 (intressijäävi). Pöytäkirjaa tämän asian käsittelyn kohdalla piti kaupunginjohtaja Vesa Koivunen.

Merkittiin, että Sari Palmu saapui klo 16.45.

Kaupunginjohtaja täydensi päätösesityksensä kuulumaan seuraavasti:
”Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy
Alajärven kaupungin hallintosäännön 1.1.2023 lukien. Tämä hallintosääntö
kumoaa hallintosäännön nojalla tehdyt delegointipäätökset 1.1.2023 alkaen.”

Pentti Joensuu esitti, että hallintosääntöluonnoksen §:n 156 kohdalle muutetaan vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan päiväpalkkioksi 150 € sillä lisäyksellä, että mikäli vaalilautakunnan tai vaalitoimikunnan puheenjohtaja tai muu jäsen osallistuu toimituspäivänä tilaisuuteen alle kuuden tunnin ajan, maksetaan palkkiosta puolet.

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Pentti Joensuun esitys hyväksyä yksi-
mielisesti. Koska kukaan ei vastustanut, puheenjohtaja totesi kaupungin-
hallituksen hyväksyvän muutoksen hallintosääntöluonnokseen.
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä kaupunginjohtajan täydennetyn päätös-
esityksen.

Hyvksyttiin

LUOTTAMUSTOIMEN TOTEAMINEN PÄÄTTYNEEKSI SEKÄ UUDEN JÄSENEN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA KESKUSVAALILAUTAKUNTAAN

Kaupunginjohtaja Vesa Koivunen

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto
1) toteaa Saija Halmeen luottamustoimen keskusvaalilautakunnan jäsene-
nä ja varapuheenjohtajana päättyneeksi hänen menetettyään vaalikel-
poisuutensa
2) valitsee keskusvaalilautakuntaan uuden varsinaisen jäsenen, ja
3) valitsee keskusvaalilautakuntaan uuden varapuheenjohtajan.

Merkittiin, että Sari Palmu toimi puheenjohtajana tästä pykälästä eteen-
päin.

Hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto valitsi yksimielisesti keskusvaalilautakuntaan uudeksi
varsinaiseksi jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi Pirjo Kantokosken

NUORISOVALTUUSTON KOKOONPANON MUUTOS TOIMIKAUDEN 2021-2022 LOPPUAJALLE

Kaupunginjohtaja Vesa Koivunenn

Kaupunginjohtaja muutti esityksensä kuulumaan seuraavasti:
Kaupunginhallitus
1) asettaa Alajärven nuorisovaltuuston toimikauden 2021–2022 loppuajalle seuraavasti:
Vilma Rullpakka, puheenjohtaja
Onni Tallbacka, varapuheenjohtaja
Ella Pesu, sihteeri
Lilja Lehtelä, jäsen
Julia Juoperi, jäsen
Ossi Ranta, jäsen
Oona Maunuksela, jäsen
Ricardo Lindeman, jäsen
Kaapo Yli-Hemminki, jäsen
Marianne Ketonen, jäsen
Tony Lindeman, jäsen
2) esittää kaupunginvaltuustolle tiedoksi, että nuorisovaltuuston edustajana kaupunginvaltuuston kokouksissa toimii nuorisovaltuuston puheen-
johtaja Vilma Rullpakka.

Hyväksyttiin.

ELINVOIMAJOHTAJAN VALINTA

Kaupunginjohtaja Vesa Koivunen

Kaupunginjohtaja esittää kaupunginhallitukselle, että se esittää kaupungin-
valtuustolle elinvoimajohtajan virkaan valittavaksi Jaakko Aningon ja varalle Maria Ahvenniemen. Jaakko Aninko täyttää hakuilmoituksessa olleen koulutusvaatimuksen (KtM ja KM). Haastattelun ja viran yleisten nimitysperusteiden perusteella (kyky,
taito, koeteltu kansalaiskunto) Jaakko Aningolla katsotaan olevan viranhoidon kannalta parhaimmat henkilökohtaiset ominaisuudet ja soveltuvuus tehtävään. Virkavalinta on ehdollinen ja vahvistetaan sen jälkeen, kun valittu on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Virassa noudatetaan 6 kk koeaikaa.

Hyväksyttiin.


 

Digi-terveysasema Kuusiolinna 700x

JÄTÄ KOMMENTTI