Ähtärin kaupungin tulos 747.000 euroa ylijäämäinen — Taseen ylijäämä oli vuoden 2023 lopulla 5,0 miljoonaa euroa

0
Ähtärin kaupungintalo

Ähtärin kaupungin vuoden 2023 tilinpäätös oli muunmuassa  Ukrainan sodan jatkumisen ja korkojen nousun aiheuttaman kustannustasojen noususta huolimatta noin 747.000 euroa ylijäämäinen.

Talousarviossa vuoden 2022 lopulla ylijäämäksi arvioitiin 224.00 euroa ja vuonna 2023 lisätalousarviossa noin 80.000 euroa. Tulosta voi pitää hyvänä ottaen huomioon noin 500 000 euron väistötilavuokrien mukanaan tuomat haasteet. Tulokseen vaikuttivat myönteisesti mm. hallintokuntien noudattama talouskuri ja ennakoitua isompi valtionosuus harkinnanvaraisen valtionosuuden muodossa. Kaupungin taseessa oli ylijäämää noin 5,0 miljoonaa euroa. 

Kaupungin lainamäärä nousi 17,1 miljoonalla eurolla. Asukasta kohden kaupungilla on lainaa 7 829 euroa. 

Talousarvion investointiosa ml muutokset, käsitti vuonna 2023 noin 16,8 miljoonan euron investointisuunnitelmat toteuman ollessa n 17,0 miljoonaa euroa. Suurimpina yksittäisinä kohteina olivat perusopetuksen koulun, uimahallin ja Sedun vetämän toisen asteen kampuksen suunnittelut ja rakennustyöt

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön määrä pysyi muutoin melko samanlaisena, mutta suurimman muutoksen toi hyvinvointialueen tuleminen, ja sen mukanaan tuoma henkilöstön siirtyminen pois kaupungin palveluksesta. Henkilöstöjohtamisen teemaa jatkettiin, ja kaikki yksiköt käytiin läpi työhyvinvoinnin näkökulmasta vuonna 2023. Syksyllä toteutettiin henkilöstölle suunnattu pulssikysely, jossa kysyttiin samoja kysymyksiä kuin vuotta aiemmin. Kyselyn toteutti Luotain Consulting Oy, joka koosti vastaukset ja vertasi niitä aiempaan henkilöstökyselyyn. Keskeisiä nostoja vuonna 2023 verrattuna aiempaan kyselyyn ovat; esihenkilötyö kaikissa vertailukysymyksissä on kehittynyt, tuntemukset työkyvystä eivät ole heikenneet, työtyytyväisyys on hyvällä tasolla, stressaantuneisuus on laskenut tasaisesti.

TILINPÄÄTÖS HALLINTOKUNNITTAIN

HALLINTO- JA TALOUSTOIMI
Vuosi 2023 oli hallinnossa ja taloudessa työntäyteinen sisältäen myös edelleen henkilövaihdoksia ja tilapäisjärjestelyjä. Taloushallinnossa jatkettiin uusien raportointimallien käyttöönottoa. Muutos vaati edelleen investointeja ja uusien toimintamallien kehittämistä ja sitoi runsaasti henkilöresursseja.

Valtuustokauden vaihtuessa otettiin käyttöön luottamushenkilöille suunnattu portaali. Portaalin suojattuun toimintaympäristöön julkaistaan toimielimien jäsenille kokouksien esityslistat ja oheisaineistot sekä yleisesti muuta ajankohtaista asiaa. Vuotta 2023 sävyttivät eduskuntavaalien Suomeen tilapäisen suojelun perusteella järjestämistehtävät. Valmiussuunnittelua ja -harjoituksia toteutettiin. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan vaikutti myös Ähtärissä.

Suomeen tilapäisen suojelun perusteella asettuneista ukrainalaisista useat ottivat kotikunnakseen vuonna 2023 Ähtärin.

SIVISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUT
Perusopetus
Perusopetusta toteutettiin Otsonkoulussa, Myllymäen koulussa ja Ähtärin yhteiskoululla. Uutta koulurakennusta, Otson yhtenäiskoulua, on rakennettu tiiviillä aikataululla koko vuosi, rakennushanke on aikataulussa ja uusi koulu tulee avautumaan suunnitellusti lukuvuodeksi 2024–2025.

Lukio
Ähtärin lukiossa painottui vuonna hyvän opetuksen lisäksi opiskelijoiden kokonaisvaltainen hyvinvointi, luonto, kansainvälisyys, matkailu ja talousosaaminen sekä yhteistyö Sedun kanssa. Vuosi 2023 opiskeltiin lukiolla Sairaalanmäen väistötiloissa; uusi Sedun ja Ähtärin lukion yhteinen kampus rakentuu Tuomarniemelle paraikaa.

Varhaiskasvatus
Vauvabonusta maksettiin vuonna 2023 kaikkiaan 64 ähtäriläiselle lapselle (v.2021 33 lapselle ja v.2022 31 lapselle). Joulukuussa valtuusto päätti rajata vauvabonus oikeutta kolmeen ikävuoteen saakka. Vuonna 2023 Ähtäriin syntyi 22 lasta. 

Kesällä Tassulan päiväkoti suljettiin ja heinäkuussa muutettiin kalusteet ja tavarat väistötiloihin. Väistötilat löytyivät Riihimäen alueen vuokrarivitaloilta (3 asuntoa) sekä eläinpuiston Farmitalosta. Tassulan päiväkotirakennus siirrettiin syksyn aikana Niittylän tontilta Kampimäelle. 

Erityisesti Farmin päiväkotiryhmä eläinpuiston alueella synnytti positiivista kiinnostusta Ähtäristä. Myös varhaiskasvatuksen omilla Facebook-sivuilla on saatu jaettua kaikkea mukavaa varhaiskasvatuksen toimintaa niin perhepäivähoidosta kuin päiväkodeista. 

Vapaa-aika
Vapaa-aikatoimen hallittavaan kokonaisuuteen kuuluvat liikunta-, nuoriso-, kulttuuri- sekä kirjastopalvelut. Niiden yhdyspinnat toimivat toinen toistaan tukien.

Kulttuuripalvelut
Ähtärin kaupungin omistaman Myntti -taidekokoelman teoksia nähtiin vuoden 2023 aikana Pirkanpohjan taidekeskuksessa. Kulttuuripalveluissa koordinoitiin Pirkanpohjan taidekeskuksen 50 v. juhlavuoden näyttelyt ”Taiteilijatapaamisia” Eemu Myntti ja ”Edelläkävijä” Eero Hiirosen -taidenäyttely sekä Pirkanpohjan Juhlaseminaari, joka keräsi kulttuurialantoimijoita lähikunnista ja useista maakunnista. Pirkanpohjan Taiteilijatapaamisia -näyttely ja Ähtäri sai Suomen lehtimedian kulttuurisivujen merkittävän huomion: Helsingin Sanomien aukeaman ja verkkojulkaisun sekä Antiikki ja Design -lehden huomioinnin.

Osallistava kulttuuritoiminta näkyi myös vuoden 2023 aikana vahvasti. Koululaiset ja varhaiskasvatus tutustuivat toiminnallisesti Pirkanpohjan näyttelyyn. Tuulikaappigalleria ihastutti vaihtuvilla näyttelyillään ja osallisti paikallisia kulttuurin harrastajia sekä ammattilaisia. Loppuvuoden Valotapahtumaan osallistettiin lähes 200 valokohteiden tuottajaa ja tapahtumaviikonloppuun osallistui arviolta noin 500 ähtäriläistä.

Kultaisen korin kesäohjelma koordinoitiin kulttuuripalveluista, mukana olivat mm. Mikko Alatalon yhteislauluilta sekä jo kuudennetta kertaa järjestetty Ylävesien yö-tapahtuma. 

Kirjasto
Ähtärin kaupunginkirjastoon perustettiin vuoden 2023 aikana välinelainaamo, johon hankittiin välineitä kuntalaisten toiveiden pohjalta. Välinelainaamosta löytyy lainattavaa tekstiilipesurista lumikenkiin ja paikan päällä on myös ompelukone asiakkaiden käytettävänä. Kotikirjastopalvelua jatkettiin yhteistyössä SPR:n Ähtärin osaston Ystäväpalvelun kanssa. Vuoden aikana toteutettiin tietovisoja ja novellikoukkuja sekä kouluyhteistyöhön kuului muun muassa kirjavinkkaukset, aineistopaketit, kirjastonkäytön opetus sekä Eepos-kirjastojen yhteistyönä kehittämä lukudiplomitoiminta.

Nuorisopalvelut
Nuorisopalvelut järjesti Kuumaa -yhtyeen ikärajattoman keikan Ä-klubilla, joka oli lähes loppuun myyty. Syyskuussa Pirkanlinnassa järjestettiin 9-luokkalaisille suunnattu Vaikuta! -Teemapäivä ja lokakuussa järjestettiin Etelä-Pohjanmaan alueen ensimmäinen Nuorisofoorumi yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan Hyvinvointialueen, Nuorten Suomen, Etelä-Pohjanmaan Nuvan ja Ähtärin Nuvan kanssa. Nuorisofoorumiin osallistui 80 alueen nuorta.

Liikuntapalvelut
Liikuntapalveluissa järjestettiin eri tapahtumia ja teemaviikkoja ympäri vuoden. Mustikkavuoren vapaa-aikakeskuksen kokonaissuunnitelmaa on viety suunnitellusti eteenpäin ja seuraparlamentteja järjestettiin tilannekatsauksia varten.

ELINVOIMATOIMI
Ähtärin kaupungin elinvoimatoimi toteutti vuonna 2022 hyväksyttyä elinvoimaohjelmaa. Vuoden 2023 aikana elinvoimatoimi jatkoi aktiivista yhteydenpitoa alueen yrityksiin henkilökohtaisin vierailuin ja sähköisiä kanavia hyödyntäen. 

Elinvoimatoimi oli mukana järjestämässä tapahtumia, kuten muun muassa Omistajanvaihdos-ilta sekä Minustako yrittäjä -tapahtumaa. Elinvoimatoimi osallistui myös eri rekrytointitapahtumiin alueen yritysten edustajana.  Aiemmin toteutettujen yhteydenottojen myötä elinvoimatoimi on saanut päivitettyä yritysrekisteriä ajantasaisemmaksi ja sen ylläpitäminen on tärkeää myös jatkossa. Vuonna 2023 järjestettiin yrittäjille suunnattu Hankintailta ja Yrittäjäaamiaiset.

Alueellinen Leader-ryhmä Kuudestaan ry, tukee paikallista kehittämistyötä myöntämällä rahoitusta yrityksille, yhdistyksille ja muille organisaatioille. Hankeavustuksia haettiin myös vuonna 2023 suunnitelmakauden vaihtumisenkin huomioiden. 

Vuonna 20223 Ähtäri oli mukana Omistajanvaihdospalvelu- ja Yrittäjyysprofessuuri-hankkeissa. 

Elinvoimatoimen keskeisiä kumppaneita vuoden 2023 aikana olivat Uusyrityskeskus -alkavan yrittäjän neuvontapalveluissa sekä Viexpo kansainvälistymispalveluiden osalta.

Elinvoimatoimen painopistealueina olivat alueen ominaisten toimialojen vahvistaminen kaupungin käytettävissä olevin toimenpitein. Tulevina vuosina erityishuomio tulee kohdistaa omistajavaihdoksiin ja niiden edistämiseen ja tätä tullaan toteuttamaan osallistumalla vuonna 2023 käynnistymiseen alueelliseen Yrityskaupat käyntiin -hankkeeseen osatoteuttajana.

TILA- JA INFRAPALVELUT (TEKNINEN TOIMI)
Alkuvuodesta 2023 Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle siirtyi kaksi laitoshuoltajaa ja perustettavaan In-House ruokapalveluyhtiöön siirtyi koko aluekeittiön henkilökunta. 

Perusopetuksen koulun ja uuden uimahallin rakentamisen jatkuivat koko vuoden ajan ja rakennukset on saatu ulkopuolelta täysin valmiiksi. Sisätilat ja hankkeet valmistuvat loppukeväästä 2024. 

Kiinteistöstrategia saatiin valmiiksi vuoden 2023 aikana. Ympäristöministeriön rahoittaman ilmastosuunnitelman työstäminen aloitettiin myös vuoden 2023 loppupuolella.

Kaupungintalolle toteutettiin energiatehokkuushanke ja keilahallille asennettiin aurinkosähkökovoimala katolle.

Infran osalta korjattiin kaavateiden päällysteitä suunnitelman mukaisesti ja LED-katuvalojen asentamista jatkettiin, kuten aikaisempinakin vuosina.

  

JÄTÄ KOMMENTTI