Aisapari ry. kokousti Kortesjärvellä

0

Aisaparin syyskokous valitsi alueen EU-päättäjät. Aisapari ry:n syyskokous pidettiin Kortesjärven nuorisoseuralla 29. marraskuuta.

Kokouksen puheenjohtajana toimi Aulikki Salo ja sihteerinä toiminnanjohtaja Mervi Niemi-Huhdanpää.

Kokouksen puheenjohtajana toimi Aulikki Salo.

Uusina jäseninä hallitukseen valittiin Matias Peltonen Ylihärmästä, Esa Salmela Vimpelistä, Timo Kivinen ja Kaija Kankaansyrjä Alahärmästä. Erovuorossa ollut Juha Nivukoski Lapualta valittiin uudelleen.

Muut hallituksen jäsenet ovat Sari Oja-Lipasti Lapualta, Jukka Kuoppala Alajärveltä, Esa Takala Lappajärveltä, Sindi Kuoppala Lehtimäeltä, Sarita Salo Kortesjärveltä, Senja Rissanen Kauhavalta sekä Petteri Laukkonen Evijärveltä.

Erovuoroisena Aisaparin hallituksen varajäsen Teemu Kaitalahti Lapualta valittiin uudelleen. Uusina varajäseninä Aisaparin hallitustyöskentelyn aloittavat Vesa Takala Ylihärmästä, Anttu Kivikangas Alajärveltä ja Maria Ahvenniemi Lappajärveltä.

Muut hallituksen varajäsenet ovat Sanna Kivimäki Evijärveltä, Teija Uitto-Kohonen Vimpelistä, Matti Rinnankoski Lapualta, Leena Tynjälä Lehtimäeltä, Kirsi Syrjämäki Lapualta, Riina Isomäki Kortesjärveltä ja Sanna Hede Alahärmästä.

Hallituksen varajäsenillä on aina läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa. Päätöksentekoon varajäsenet osallistuvat, jos varsinainen jäsen on estynyt.

Aisaparin hallituksen jäsenet ovat oman alueemme EU-päättäjiä, sillä he päättävät mitkä hankkeet saavat hankerahoitusta. Hankerahoituksesta 43% tulee EU:lta, 37% on kansallista rahaa ja 20% tulee alueen kunnilta.

Uusi ohjelmakausi 2023-2027 käynnistyi tämän vuoden aikana. Aisaparin uuden strategian nimi ”Virtaa uusissa uomissa” viittaa siihen, että alueen asukkaita ja toimijoita kannustetaan uudenlaisiin innovaatioihin ja kokeiluihin.

Syyskokous hyväksyi toimintasuunnitelman ja talousarvion ensi vuodelle. Vuoden 2024 ensimmäiset valintajaksot hankkeille ovat 31.1., 29.2. ja 31.3.

Vanhalla ohjelmakaudella päätöksen saaneita hankkeita on vielä käynnissä noin 50. Parhaillaan kootaan tietoja päättyneen ohjelmakauden vaikuttavuudesta. Kaikkiaan päättyneellä kaudella myönteisen hankepäätöksen sai 563 hanketta. Hankkeita rahoitettiin 29 milj.eurolla, josta julkisen rahoituksen osuus oli 16 milj.euroa. Tästä 3,2 milj.euroa tuli alueen kunnilta.


 

Digi-terveysasema Kuusiolinna 700x

JÄTÄ KOMMENTTI