Alajärven kaupunginvaltuuston päätöksiä

0
Alajärven kaupungintalo (Kuva:Jukka Ketonen/K-Media)

Eräitä Alajärven kaupunginvaltuuston päätöksiä lyhyesti, kokouksesta 19.12.

VUODEN 2023 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2024-2025

Kaupunginvaltuusto valtuutti talousjohtajan tekemään talousarviokirjaan kokouksessa tehtyjen muutosten vaatimat korjaukset sekä korjaamaan havaitsemansa kirjoitusvirheet.

Talousarvio vuodelle 2023 ja taloussuunnitelma vuosille 2024–2025 hyväksyttiin.

JÄRVI-POHJANMAAN PERUSTURVALAUTAKUNNAN TALOUSARVIOMUUTOS VUODELLE 2022 / ALAJÄRVEN KAUPUNKI

Merkittiin, että kuultiin asiantuntijoina hoitotyönjohtaja Birgitta Luoma-ahoa,
ikäihmisten palvelujohtaja Marita Ylilahtea, sosiaalipalvelujohtaja Sirpa
Tuomela-Jaskaria, vt. talouspäällikkö Kai Pouttua tämän pykälän kohdalla
klo 19.03-19.05.

Hyväksyttiin.

TALOUSARVION 2022 LISÄMÄÄRÄRAHAESITYS, KAAVATIET, SEKÄ ULKOILU- JAURHEILUALUEET

Kaupunginjohtaja Vesa Koivunen

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se varaa 111 700,00
euron lisämäärärahan kohtaan Investoinnit / Kaavatiet ja 103 300,00 euron
lisämäärärahan kohtaan Investoinnit / Ulkoilu- ja urheilualueet.

Hyväksyttiin.

KATUALUEIDEN HANKINTA NIITTYKUMMUN ALUEELTA

Hyväksyttiin.

ELINVOIMALAUTAKUNNAN ASETTAMINEN

Puheenjohtaja totesi, että elinvoimalautakunnan jäseniksi ja varajäseniksi
1.1.2023 alkaen valtuuston toimikauden loppuun saakka on valittu seuraa-
vat henkilöt:
Varsinainen jäsen               Henkilökohtainen varajäsen
Esko Rintamäki                   Timo Mariapori
Virpi Mertaniemi                 Jussi Latvala
Mauri Penninkangas          Saila Piispanen
Jari Hämeenniemi               Jukka Kangastie
Aino-Maija Ojala                  Mika Ala-Mattinen
Pirjo Kantokoski                  Anne Matokangas
Jenni Kuisti                           Liu Eteläaho

Elinvoimalautakunnan puheenjohtajaksi valittiin Esko Rintamäki ja varapuheenjohtajaksi Virpi Mertaniemi.

ESI-, PERUS- JA LUKIO-OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN YHTEISTYÖSSÄ JÄRVISEUDUN KUNTIEN KANSSA

Kaupunginjohtaja Vesa Koivunen

Kaupunginjohtaja muutti esityksensä kuulumaan seuraavasti:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää, että tässä vaiheessa aiesopimusta ei hyväksytä ja valmistelu esi- perus- ja lukio-opetuksen siirtämisestä yhteisen koulutuksen järjestämismallin mukaiseksi lopetetaan. Koulutuksenjärjestäjien yhteistyö ja sen kehittäminen jatkuu edelleen.

Hyväksyttiin.


 

JÄTÄ KOMMENTTI