Alajärvi kaipaa lisää laadukkaita kerrostaloasuntoja

0

Alajärven kaupungissa on ollut tarvetta laadukkaille vuokra-asunnoille jo pidemmän aikaa. Vapaiden vuokra-asuntojen puute on ollut jopa pullonkaulana Alajärvelle muutolle. Tähän liittyen Alajärvi käynnisti 2022 vuoden lopussa Kotipesä-kampanjan, jolla pyrittiin löytämään tyhjillään olevia asuntoja vuokralle tai myyntiin. Kampanja oli onnistunut ja jatkuu edelleen.

Alajärvellä on käynnistynyt myös keskustelu siitä, miten kaupunki voisi olla edesauttamassa uudisrakentamista Alajärvelle, jotta käyttöön saataisiin enemmän moderneja asuntoja tänne muuttoa suunnitteleville. Yhtenä vaihtoehtona Alajärven kaupunki käynnisti yhteistyön Tampereen yliopiston arkkitehtuurin yksikön kanssa, jossa lähdettiin miettimään puukerrostalon rakentamista alueelle.

Joustavuutta ja hyvinvointia asumiseen – puukerrostaloja Alajärven keskustaan

Alajärven kaupunki käynnisti v. 2023 alussa yhteistyön Tampereen yliopiston arkkitehtuurin yksikön kanssa puukerrostalon suunnittelemiseksi kaupungin keskustaan. Professori Ari Hynysen johtama tutkimusryhmä teki suunnittelutyön EAKR-rahoitteisessa JOTAR – joustavan ja terveellisen asumisen rakentajat -hankkeessa. Hankkeen tavoitteena oli joustavan, turvallisen ja terveellisen asuminen edistäminen tuomalla suunnittelu mah- dollisimman lähelle käytännön toteuttajia.

Alun perin tavoitteena oli vähähiilisen puurakentamisen edistäminen suunnittelemalla yksi puukerrostalo Alajärven keskustaan. Hankkeen käynnistyessä todettiin kuitenkin, että Alajärven keskustan rakentamaton tonttipari Hotelli-Ravintola Alvariinin takana sopisi kokonaisuudessaan puukerrostalorakentamiseen. Niinpä suunnitelma tehtiin huomioiden molemmat alueen tontit, joiden kaava salli jo valmiiksi kerrostalorakentamisen. Arkkitehti Anssi Kärki teki yleissuunnitelman koko alueesta, johon kuuluu kaikkiaan viisi kerrostaloa piha-alueineen. Talot muodostavat tonteille suojaisan piha-alueen. Alueen kaavassa oleva rakentamaton Paavolankuja on sovitettu pihakatutyyppisesti suunnitelmaan. Kujaa voidaan käyttää esimerkiksi pihapeleihin, ja alue on asukkaille turvallinen ja rauhallinen.

Suunnittelukokonaisuudesta valittiin tarkempaan tarkasteluun hotelli-ravintolan taakse sijoittuva seitsemän asunnon kerrostalo. Kyseisen tontin länsireunalle on sijoitettu parkkialue sekä istutuksilla rajattu leikki- ja oleskelualue. Kaupunki toivoi päärakennuksen pohjakerroksen saunatilojen lisäksi hirsistä pihasaunaa, ja tämä otetaan huomioon jatkokehittämisessä. Talo on nelikerroksinen puukerrostalo, jossa on vain kaksi asuntoa kerrostasannetta kohti. Asuntoja yhdistää porrashuone. Tällä saavutetaan useita etuja asuntosuunnittelussa: Suurin osa asunnoista avautuu kolmeen suuntaan, mikä parantaa luonnonvalon saantia ja helpottaa makuuhuoneiden sijoitusta. Olohuoneet voidaan suunnitella vähentäen läpikulkureittejä toisiin huoneisiin. Tämä tekee kalustusmahdollisuuksista monipuolisia ja helpottaa sisustusta. Asunnot on mitoitettu 1500 mm:n pyörähdysympyrällä, mikä tekee asunnoista helppokäyttöisiä myös liikuntarajoitteisille. Rakennus on myös edullinen ääneneristyksen kannalta, sillä asunnoilla ei ole suoria seinänaapureita, eikä portaan keskelle sijoitettu hissi ole asuinhuoneiden seinää vasten. Rauhallisuutta lisää myös puumateriaalin käyttö sisätiloissa.

Alueen toimijoiden yhteistapaaminen

Alajärven kaupunki kutsui alueen rakennusteollisuuden, rakentajien, rahoittajien ja eri tahojen edustajia Alajärven kaupungintalolle 15.8, jossa Alajärven kaupunginjohtaja Vesa Koivunen toi kaupungin toiveita ja ajatuksia esiin. Tämän jälkeen professori Ari Hynynen Tampereen yliopiston arkkitehtuurin yksiköstä tutkimusryhmänsä kanssa esitteli luon- noksen puukerrostalosta Hotelli-Ravintola Alvariinin takana olevalle kerrostalotontille. Alueelle on tehty luonnos yhteensä viidelle puukerrostalolle piharakenteineen. Tarkem- paan tarkasteluun on nostettu yksi puukerrostalo, jonka toivotaan olevan lähtölaukaus alueen kehittämiselle.

Aiheesta käytiin vilkasta ja hyvää keskustelua läsnäolijoiden kesken. Asuntotarjonnan kas- vattaminen nähtiin myös hyvänä ja tärkeänä tavoitteena. Tapaamisen lopuksi sovittiin, että Alajärven kaupunki lähtee pohtimaan sitä, että miten hanketta saataisiin toteutukseen mahdollisimman pian.


 

JÄTÄ KOMMENTTI