Alavuden kaupungin työhyvinvointiryhmälle Kuntatyö2030-palkinto

0

Kuntatyön kehittämistä juhlistettiin 1.12.2022 Helsingissä järjestettävässä Kuntatyö2030-gaalassa, jossa palkittiin  innostavia ja vaikuttavia kunta-alalla tehtyjä kehittämis-tekoja eri toimialoilta ja teemoista eri puolilta Suomea.

Tänä vuonna palkittavien joukossa on myös Alavuden kaupunki, jolle kehittämispalkinnon toi Työhyvinvointiryhmä eli Tulevaisuudentekijät-ryhmä.

Gaalassa palkitaan yhteensä 50 tekoa, jotka on valittu 183 kehittämisratkaisun joukosta, jotka on ilmoitettu vuoden 2022 aikana Tekojen tori -portaaliin. Tekojen tori on nettialusta, jonne kerätään kuntatyön isoja ja pieniä kehittämistekoja.

”Kuntatyö uudistuu ja kehittyy koko ajan. Haluamme nostaa esille hyvää kuntatyötä ja antaa tunnustusta alan kehittäjille,” sanoo Kuntatyö2030-hankkeen ohjelmapäällikkö Anna-Mari Jaanu.

Kuntatyö2030-hankkeessa edistetään kuntatyön tuloksellisuutta, tuottavuutta ja työelämän laatua sekä tehdään hyvää kuntatyötä näkyväksi. Sen taustalla ovat Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT ja kunta-alan pääsopijajärjestöt eli Julkisen alan unioni JAU, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ja Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry.

Työhyvinvoinnin kehittämistä yhteistyössä

 Alavuden kaupungin päivitetyssä henkilöstöohjelmassa vuosille 2022-2025 on yhtenä tärkeänä teemana henkilöstön hyvinvointi ja työssä onnistuminen. Käytännön toimenpiteenä perustettiin keväällä 2022 toimialojen yhteinen työhyvinvointiryhmä, joka tukee ja edistää henkilöstön yhteisöllisyyttä, työkykyä ja työhyvinvointia.

Työryhmä koostuu kaupungin eri toimialojen työntekijöistä ja tarvittaessa mukaan kutsutaan myös muita henkilöstön edustajia ja alojen asiantuntijoita. Ryhmä toimii yhteistyössä työsuojelutoimikunnan ja työterveyshuollon kanssa. Vastaavanlaista työryhmää ei ole aikaisemmin Alavuden kaupungilla ollut ja ryhmän nimeksi tulikin ”Tulevaisuudentekijät”. Työryhmän tavoitteena on saada koko organisaation kyvykkyydet käyttöön ja toimia yhdessä uudenlaisia toimintatapoja kehittäen ja työniloa vaalien.

Ryhmä kokoontuu säännöllisesti ja tehtävinä on käsitellä henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseen liittyvät aloitteet sekä suunnitella ja toteuttaa yhteisiä henkilöstötilaisuuksia ja -koulutuksia. Lisäksi työryhmä valmistelee esityksiä henkilöstöeduista ja muista työhyvinvoinnin edistämisen toimista. Esimerkkinä Alavuden kaupungin uusista henkilöstöeduista on marraskuun alussa käyttöön otettu uusien työntekijöiden kahden viikon palkallisen loman takuu ensimmäisenä lomanmääräytymisvuonna.

”Olemme erittäin iloisia, että henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämistyömme on koettu merkittäväksi ja nousee näin palkitsemisen myötä esiin. Meillä Alavudella on paljon osaamista ja halua panostaa työhyvinvointiin ja työn kehittämiseen,” sanoo Alavuden kaupunginjohtaja Liisa Heinämäki.

Alavuden työhyvinvointiryhmän toiminta jatkuu ja laajenee työryhmän nimen mukaisesti tulevaisuuden tekemiseen. Vuonna 2023 merkittävimpänä toimenpiteenä tulee olemaan työtapojen ja toimintakulttuurin kehittäminen. ”Kaupungin henkilöstöstä noin 20 henkilöä suorittaa tulevan vuoden aikana tuote- ja palvelukehitystyön erikoisammattitutkinnon, jonka puitteissa on mahdollista kokeilujen kautta kehittää omaa ja oman työyhteisön toimintaa,” kertoo Alavuden hallintojohtaja, työhyvinvointiryhmän puheenjohtaja Sari Helander.


 

JÄTÄ KOMMENTTI