Alavuden kaupunginhallituksen päätöksiä

0
Alavuden kaupungintalo

Alavuden kaupunginhallituksen päätöksiä 12.10.2020

Vapaa-ajan asuntojen muuttamisesta pysyvään asumiseen sopivaksi on tullut Alavudella paljon kysyntää. Suunnittelutoimikunta on puoltanut asiaa. Kaupunginhallitus käsitteli kriteerit vapaa-ajan asunnon käyttötarkoituksen muuttamiselle

Käsiteltiin osavuosikatsaus ja määrärahojen muutos vuoden 2020 talousarvioon. Elokuun lopun tilanne taloudessa on odotettua merkittävästi parempi, mutta epävarmuuksia loppuvuodelle on sekä koronan aiheuttamien kustannusten että tautitilanteen vaikutusten vuoksi. Määrärahamuutoksissa suurin muutos on lähinnä valtionosuuksista kertyneen tulolisäyksen kirjaaminen.

Oura- Lintulan metsästysseuralle myönnettiin väliaikaislaina Riskun majan kunnostushankkeeseen, johon seura on saanut rahoituksen ELY- keskukselta ja Leader-kuntarahana.

Aurinkorannan asuntoalueen tontteja on myyty huutokaupat.com -palvelussa. Kaupunginhallitus päätti, että tontteja voidaan myydä myös muin tavoin. Tonttien myynnin sovittaminen rakentajien aikatauluihin on siten helpompaa.

Kaupunginhallitus päätti äänin 9-3 jätevesimaksujen korottamisesta 1.1.2021 alkaen. Maksuja on viimeksi nostettu vuonna 2017. Vesihuoltolain mukaan vesihuollon maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen uus- ja korjausinvestoinnit ja kustannukset. Nyt varaudutaan jätevedenpuhdistamon tulevaan saneeraukseen.

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle rakennusjärjestyksen hyväksymistä. Esityksessä on valtuuston päätöksen mukaan täsmennetty aurinko- ja tuulivoiman luvitusta. Ehdotuksen mukaan nk. pientuulivoimala, jonka napakorkeus on alle 20 metriä, olisi ilmoitusluvan varainen ja yli 20 metriä korkeat toimenpideluvan varaisia.  Aurinkovoiman osalta yleisestä sähköverkosta irti olevat aurinkosähköjärjestelmät eivät vaatisi lupaa, mutta verkkoon liitettäviltä edellytettäisiin toimenpidelupaa.

Kaupunginhallitus päätti osallistua Epanet-korkeakouluverkoston koordinoinnin jatkorahoitukseen vuodeksi 2021

Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymä on pyytänyt nimeämään jäsenen kiinteistötoimikuntaan. Kaupunginhallitus päätti nimetä edustajaksi kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Lasse Anttilan ja varaedustajaksi kaupunginhallituksen jäsen Anu Katajamäen.

JÄTÄ KOMMENTTI