Alavuden kaupunginhallituksen päätöksiä

0
Alavuden kaupungin keskustaa

Alavuden kaupunginhallituksen päätöksiä kokouksesta 25.4.

Etelä-Pohjanmaan alueellisesta hyvinvointikertomuksesta ja -suunnitelmasta todettiin lausuntona, että se sisältää olennaisen tietoperustan, jossa  tulevaisuuden kehityskulut voisivat olla vahvemmin esillä. Liikkumattomuus, mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavien osuuden kasvu, sekä ylipainon yleisyys ovat aiheita, joihin olisi hyvä suunnitelmaosassa kohdentaa huomiota. Vaikuttavuuden turvaamiseksi olisi tavoitearvojen asettaminen myös tarpeen, ja tuloksellisuuden näkökulmasta kohdentaminen ja toimenpiteiden vastuutahojen tunnistaminen on tarpeen. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää koronapandemian aikana nuorten ahdistuneisuuden ja yksinäisyyden kokemusten lisääntymiseen ja kielteisen kehityksen pysäyttämiseen.

Maakunnallinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma toimenpideosioineen hyväksyttiin valtuustolle esitettäväksi. Toimenpiteissä nousevat esiin mm. harrastamisen mahdollisuudet ja erilaiset palvelujen kehittämistavat.

Aiempaa päätöstä Kuusiokuntien yhteisestä etsivän nuorisotyön aiesopimuksesta täydennettiin, koska Ähtärin kaupunki on ilmoittanut, että aiemmasta poiketen se ei olisi osallistumassa aiesopimukseen. Alavuden kaupunki varautuu tarvittaessa toteuttamaan etsivän nuorisotyön toimintaa 1.1.2023 alkaen Soinin ja Kuortaneen kanssa, mikäli Ähtäri päättää jäädä kokonaisuudesta pois.

Hyvinvointialuevalmisteluun on pyydetty kannanottoa palvelutuotantotila- ja ateriapalvelusopimuksesta ja ateriapalvelujen tuottamisesta. Alavuden kaupunki kannattaa mallia, jossa hyvinvointialue toimii sote-aterioiden tuottajana, ja kaupunki vastaa kouluaterioista. Näin hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön työsuhde on lainsäädännöllä turvattu.


 

JÄTÄ KOMMENTTI