Alavuden kaupunginhallituksen päätöksiä

0
Alavuden keskusta ilmasta käsin

Alavuden kaupunginhallituksen päätöksiä 11.9.2023

Kaupunginhallitus useita kaavoitushankkeita ranta-asemakaavan muutoksiin. Näistä laajin on Töysän järvien osa-alue 2, joka kattaa 30 järveä ja alustavan tiedon mukaan sisältää 157 uutta lomarakennuspaikkaa. Kaavaluonnos tulee nähtäville 22.9. – 23.10.2023 ja siitä pyydetään lausunnot. Lisäksi käynnistetään eräitä pienempiä kaavoitusprosesseja.

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue on valmistellut ruoka-avun turvaamiseen tähtäävää hanketta, jossa ruoka-apua järjestävät vapaaehtoistoimijat, kaupunki ja hyvinvointialue yhdessä. Alavuden kaupunki vahvistaa osallistuvansa toimintaan.

Alavuden Peliveikot ry (APV) hakee rahoitusta hankkeeseen, jolla Alavuden Asemalle toteutetaan hiekkatekonurmikenttä jalkapalloilijoiden käyttöön. APV:n kustannusarvio hankkeelle on 480 000 €, josta ELY:n rahoitusosuus on 70%, kaupungin kuntarahaosuus 10% ja yksityisen rahan osuus 20%.

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupungin osalta sopimuksen elintapaohjauksen toteutuksesta Alavuden kaupungin ja Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen yhteistyönä.

Leader Kuudestaan ry on hakenut toiminta-avustusta hankerahoituksen ulkopuolisiin kuluihin. Nämä kulut on haettu vuosittain erikseen kustannustason tarkennuttua. Alavuden osalta tämän kustannuksen osuus on 5551€ vuoden 2023 osalta. Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kaupunginhallitus hyväksyi teollisuustontin ja määräalan myyntiä koskevan kauppakirjan Rantatöysän alueelta, antoi lausunnon Seinäjoen seudun alueellisesta vesihuollon yleissuunnitelmasta ja nimesi edustajat Kuussoten yhtymäkokoukseen 28.9.2023.


 

JÄTÄ KOMMENTTI