Alavuden kaupunginhallituksen päätöksiä

0
Alavuden kaupungintalo (Johanna Yli-Kaatiala/jpnews.fi)

Alavuden kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 31.8. seuraavaa:

Taidekeskus Harrin remonttia on aloitettu. Talousarviossa on varattu määrärahaa mm. vesikaton uusimiseen ja toisen kerroksen remontoimiseen näyttelytilaksi. Hankkeeseen on OKM:n avustusta. Remontin edetessä on kuitenkin nähty, että toisen kerroksen käyttöönotto on teknisesti ennakoitua hankalampaa, ja lahovauriot pahempia kuin oletettiin. Näin ollen hankesuunnitelmaa on uusittu jättäen toinen kerros pois. OKM on hyväksynyt muutetun hankesuunnitelman ja myöntänyt sille avustusta.

Valtuustolle esitetään hallintosäännön päivitystä sivistyspalvelujen osalta. Perusopetuslakia on väliaikaisesti muutettu siten, että kunnan on mahdollista päättää poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisestä. Tähän liittyvä toimivalta esitetään lisättäväksi sivistyslautakunnan tehtäviin.

Alavuden rakennusjärjestysehdotus on ollut nähtävillä ja sitä on täydennetty lausuntojen pohjalta. Kaupunginhallitus esittää valtuustolle uuden rakennusjärjestyksen hyväksymistä siten, että se tulee voimaan 1.1.2021.  Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Sapsalammella eräiden kiinteistöjen osalta hyväksyttiin.

Valtiovarainministeriön muutospäätös peruspalvelujen valtionosuudesta vuodelle 2020 merkittiin tiedoksi. Kyseessä on lainmuutoksista ja koronakustannuksista johtuva 1,5 Milj € lisäys valtionosuuteen..

Esitetään valtuustolle Etelä-Pohjanmaan liiton perussopimuksen uudistamisen hyväksymistä liiton esittämällä tarkennuksella. Perussopimuksen uudistaminen tuli ajankohtaiseksi, kun Isokyrö palasi Etelä-Pohjanmaan liiton jäseneksi.

Kaupunginhallitus hyväksyi eräitä kauppakirjoja: Omakotitontin takaisin ostaminen, koska uudisrakennus ei toteudu talokaupan vuoksi , sekä teollisuustontin myyminen.


 

PTV mansikkasumppa1

JÄTÄ KOMMENTTI