Alavuden kaupunginvaltuuston päätöksiä

0
Alavuden keskustaa ilmasta

Alavuden kaupunginvaltuuston päätöksiä 13.12.2021

Talousarvion 2021 käsittelyn yhteydessä kaupunginvaltuusto kävi keskustelun kouluverkkolinjausten jatkotyöstämisestä.

Vuoden 2022 talousarvioesitykseen muutoksia ei sisälly. Vuoden 2023 talousarvion valmistelun osana tullaan tekemään erillinen ja yksilöity päätös pienten lasten koulu- malliin siirtyvien koulujen osalta. Kaupunginhallituksen yksimielisesti esittämässä kouluverkkolinjauksessa mahdollisia koulujen lopettamisia olisi tulossa neljän vuoden kuluttua, syksyllä 2025, mikäli ennusteet eivät merkittävästi muutu. Valtuusto hyväksyi asiaan liittyvän ponnen, jossa valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus laatii selvityksen kouluverkosta alkusyksyyn 2022 mennessä ja työhön osallistuvat luottamushenkilöt, virkamiehet ja kylien edustajat. Valmisteilla on jo ollut kylillä sijaitsevien tonttien kampanja, joka toteutetaan alkuvuodesta.  Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2021 talousarvion määrärahamuutokset.

Valtuusto hyväksyi Alavuden, Kauhavan, Kurikan ja Lapuan kaupunkien ja Kuortaneen kunnan yhteisen ilmastostrategian, joka tukee sekä kuntien ilmastotyötä että Etelä-Pohjanmaan maakuntaliiton ilmasto- ja kiertotaloustiekartta -hanketta. Alavuden kaupunki on jo keväällä 2020 hyväksynyt Kestävän kehityksen ohjelman ja laatinut siihen liittyvän toimenpideohjelman.

Maaseutuhallinnon tehtäviä on eläköitymisen takia järjestelty uudelleen. Alavuden ja Ähtärin kaupungin yhteistoimintasopimusta on päivitetty vastaamaan uusia järjestelyjä.

Valtuusto merkitsi tiedoksi sidonnaisuusilmoitukset ja hyväksyi esitetyn kokousaikataulun vuodelle 2022.

Alavus-on-asukkaitaan varten

 

JÄTÄ KOMMENTTI