Alavuden kaupunginvaltuuston päätöksiä

0
Alavuden kaupungin keskustaa

Alavuden kaupunginvaltuuston päätöksiä 16.5.2022

Kaupunginvaltuusto käsitteli ja merkitsi tiedoksi osavuosikatsauksen. Verotulojen toteuma on hyvä, reilut 5% parempi kuin edellisvuonna vastaavana ajankohtana.

Vuoden 2022 talousarvioon hyväksyttiin 1. määrärahojen muutokset. Suurin muutos on verotuloennusteen korjaaminen 452 000 ennakoitua paremmaksi. Kunto-Lutran purkukustannuksista 360 000€ siirretään investointimenoista käyttötalousmenoksi.

Kaupunginvaltuusto päätti osallistua Leader-rahoituksen kuntarahan korottamiseen Alavuden osalta vuosille 2023-2027, mikäli muu rahoitus toteutuu suunnitellusti. Korotusta aiemmin vuosille 2021-2027 päätettyyn on n. 131 000 €. Kuntarahaosuuden nousua vastaavasti korottuvat myös EU:n ja valtion rahoitus.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Etelä-Pohjanmaan maakunnallisen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman vuosille 2022-2025. Suunnitelma on laadittu Tulevaisuuden sote-keskushankkeen yhteydessä laajassa maakunnallisessa yhteistyössä, ja se sisältää strategiaosan lisäksi toimenpideosion. Alavuden oma ohjelma päivitetään syksyllä.


 

JÄTÄ KOMMENTTI