Aluevaltuusto päätti valtuustoryhmien toiminnan tukemisesta

0
Sairaalanmäki ilmakuva

Lisäksi tehtiin tarkennuksia hyvinvointialueen organisaatio- ja johtamisrakenteisiin. Etelä-Pohjanmaan aluevaltuuston kokous järjestettiin maanantaina 29.8.2022.

Aluevaltuusto hyväksyi valtuustoryhmien toiminnan taloudellisen tukemisen periaatteet. Hyvinvointialuelain mukaan hyvinvointialue voi tukea taloudellisesti valtuustoryhmien toimintaa sekä sellaisia toimenpiteitä, joilla valtuustoryhmät edistävät hyvinvointialueen asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Etelä-Pohjanmaan aluevaltuustossa edustettuina olevat puolueet ovat tehneet sopimuksen toimintatuesta sekä neuvotelleet toimintatuen maksamisen periaatteista.

Asian käsittelyn aikana äänestettiin kahdesti. Ensimmäisessä äänestyksessä oli kyse asian uudelleen valmisteluun lähettämisestä. Äänin 53–5 asian käsittelyä kuitenkin jatkettiin.

Toinen äänestys koski esitystä, jossa ehdotettiin, ettei toimintatukea maksettaisi lainkaan. Esityksestä äänestettiin, mutta äänin 51–7 hyväksytyksi tuli aluehallituksen pohjaesitys toimintatuen maksamisesta.

Toimintatuen pohjaraha on valtuustoryhmän koon mukaisesti 5000–10 000 euroa/valtuustoryhmä/vuosi. Lisäksi ryhmälle voidaan maksaa 5000 euroa/valtuutettu/vuosi.

Valtuustoryhmien toimintatuki on tarkoitettu ryhmän toiminnasta syntyviin kuluihin, kuten esimerkiksi työtilojen vuokraan, työvälineisiin, matkakustannuksiin sekä tietoliikenne- ja puhelinkuluihin. Toimintatukea voi käyttää myös esimerkiksi maakunnan asukkaille tai muille sidosryhmille toteutettuihin koulutus- ja keskustelutilaisuuksiin sekä tiedottamiseen. Toimintatukea ei voi käyttää vaalikampanjointiin.

Aluevaltuusto käsitteli hyvinvointialueen organisaatio- ja johtamisrakennetta ja hyväksyi organisaatiokaavioon valmistelun aikana esiin nousseet tarkennukset.

Paula Risikko

– On hyvä, että hyvinvointialueen organisaatiota saatiin kehitettyä ensimmäisestä, aluevaltuuston 7.3. hyväksymästä versiosta eteenpäin. Nyt saatiin tehtyä toiminnan käynnistämiseen tarvittavat muutokset. Matkan varrella tarkennuksia sekä organisaatioon että hallintosääntöön voidaan tarvittaessa tehdä lisää, aluevaltuuston puheenjohtaja Paula Risikko toteaa.

Lisäksi aluevaltuusto päätti, että valtionavustusta saavien sote-hankkeiden hallinnointi siirtyy hyvinvointialueelle 1.1.2023 lähtien. Näin ollen hankkeissa työskentelevä henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksen periaatteella hyvinvointialueen työntekijöiksi.


 

JÄTÄ KOMMENTTI